บทความตอนที่ 6 : ภารกิจในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
   

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกกันว่า โซลาร์ฟาร์ม นับว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไม่มากนัก และต้องการการบำรุงรักษาน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ หรือถ่านหิน เป็นต้น เนื่องจากอายุการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์โดยทั่วไปยาวนานกว่า 20 ปี และเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ไม่มีส่วนใดที่เคลื่อนไหว แต่ถึงอย่างนั้นการเดินเครื่องและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก็จำเป็นต้องอาศัยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแลโดยเฉพาะ เพื่อให้การผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากที่สุด

ภารกิจของวิศวกรในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยปกติจะเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกดิน อย่างเช่น ในโรงไฟฟ้า “ลพบุรี โซลาร์” จังหวัดลพบุรี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง 3 บริษัท ทั้งเอ็กโก กรุ๊ป ของไทย ซีแอลพี จากฮ่องกง และดีจีเอ จากญี่ปุ่น วิศวกรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงไฟฟ้าแห่งนี้มาจาก บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่มีความเชี่ยวชาญการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในโรงไฟฟ้า “ลพบุรี โซลาร์” ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,200 ไร่นี้ แบ่ง การทำงานเป็น 2 กะ กะละ 8 ชั่วโมง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ประมาณ 35 คน ประกอบด้วยฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายซ่อมบำรุง และหน่วยรักษาความปลอดภัย โดยฝ่ายปฏิบัติการจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของโรงไฟฟ้า ทีมแรกจะเข้างานตั้งแต่ตีห้า เริ่มจากการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมทำงานหรือไม่ เมื่อความเข้มของแสงอาทิตย์ในตอนเช้ามากพอ เจ้าหน้าที่ก็จะขนานเครื่องเข้าระบบ เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่สายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นก็ติดตามเฝ้าดูการทำงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมด จนกว่าแสงอาทิตย์แห่งวันจะหมด

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบหมุนตามดวงอาทิตย์ (Tracking System) เช่น โรงไฟฟ้า “เอสพีพี ทู” จ.สระบุรี “เอสพีพี ทรี” จ.ศรีสะเกษ “เอสพีพี โฟร์” อยู่รอยต่อระหว่าง จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี และ “เอสพีพี ไฟว์” จ.ร้อยเอ็ด ของเอ็กโก กรุ๊ป เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าเหล่านี้ ต้องมีทักษะความรู้และได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษในเรื่องระบบและโปรแกรมซอฟแวร์ที่ใช้ในการควบคุมการหันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการเซ็ตระบบควบคุมนี้ เพื่อให้ แผง เซลล์แสงอาทิตย์สามารถหมุนตามมุมที่รับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุดในแต่ละช่วงเวลา

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแบบอยู่กับที่หรือหมุนตามดวงอาทิตย์ ระบบจะรู้ตำแหน่งและแจ้งเตือนทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแถวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เกิดความผิดปกตินั้น สำหรับการดูแลบำรุงรักษาอื่นๆ ก็มีเพียงการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เกิดจากฝุ่นละออง ด้วยน้ำสะอาดที่ทดสอบแล้วว่ามีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเหมาะสม โดยใช้ รถขนน้ำเข้าไปฉีดล้างทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ปีละ 2-3 ครั้ง<< บทความที่แล้ว      บทความถัดไป >>