20 เมษายน 2559
  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 
21 เมษายน 2558
  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 
more>>
 
 
 
Thai CAC
 
 
 
   
19 กันยายน 2559
  เอ็กโก กรุ๊ป จับมือ BWG ศึกษาโครงการ “ผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม”
 
2 กันยายน 2559
  เอ็กโก กรุ๊ป ลุยขยายพอร์ตธุรกิจไฟฟ้าต่างประเทศต่อเนื่อง เผยกำไรครึ่งปีแรกโตกว่า 4,200 ล้านบาท
 
more>>
 
 
more>>
 
 
 
 

บริการผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี (56-2)
แบบฟอร์ม (56-1)