19 เมษายน 2560
  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 
20 เมษายน 2559
  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 
more>>
 
 
 
Thai CAC
 
 
 
   
26 ธันวาคม 2559
  เอ็กโก กรุ๊ป ขยายการลงทุน ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในอินโดนีเซีย
 
19 ธันวาคม 2559
  เอ็กโก กรุ๊ป เผยโรงไฟฟ้า “ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม” เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว
 
more>>
 
 
more>>
 
 
 
 

บริการผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี (56-2)
แบบฟอร์ม (56-1)