20 เมษายน 2559
  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 
21 เมษายน 2558
  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 
more>>
 
 
 
Thai CAC
 
 
 
   
19 มิถุนายน 2559
  เอ็กโก กรุ๊ป จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้า “ขนอม หน่วยที่ 4” จ.นครศรีธรรมราช
 
25 พฤษภาคม 2559
  เอ็กโก กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2559 กำไรพุ่ง 54% จากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ
 
more>>
 
 
more>>
 
 

ร่วมทำแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เนต ปี 2559
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน Digital Economy >> Click

 
 
 

บริการผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี (56-2)
แบบฟอร์ม (56-1)