20 เมษายน 2559
  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 
21 เมษายน 2558
  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 
more>>
 
 
 
Thai CAC
 
 
 
   
28 กรกฎาคม 2559
  เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัล Investors’ Choice Award ประจำปี 2559ได้คะแนนประเมินประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 ต่อเนื่อง 8 ปี
 
25 กรกฎาคม 2559
  มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ผนึกกำลังกรมอุทยานแห่งชาติฯ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในกิจกรรม “จิตอาสาประชารัฐ ร่วมฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ขุนห้วยหมื่อเอ” ณ ดอยอินทนนท์
 
more>>
 
 
more>>
 
 
 
 

บริการผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี (56-2)
แบบฟอร์ม (56-1)