ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน สปป.ลาว

22 สิงหาคม 2561

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน สปป.ลาว โดยนายนิวัติ อดิเรก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท ผ่านกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สปป.ลาว โดยมี ดร.สินนาวา สุภานุวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และก่อนหน้านี้ นายจดพงศ์ เต็งต้วงศ์ ผู้ชำนาญการ และ Chief Financial Officer บริษัท ไฟฟ้า น้ำเทิน 2 จำกัด ได้เป็นผู้แทนเอ็กโก กรุ๊ป บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท ผ่านกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สปป.ลาว โดยมีนายจันสอน แสนบุดตะลาด รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,000,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท ไฟฟ้า น้ำเทิน 2 จำกัด ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยบริจาคเงินผ่านกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สปป.ลาว จำนวน 800,000 บาท