ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 มอบเงิน 15 ล้านบาท สนับสนุนโรงพยาบาลศูนย์หลักทั่วประเทศ รักษาผู้ป่วย COVID-19

10 เมษายน 2563

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมใจเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤต COVID-19 มอบเงินสนับสนุน 15 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์หลักในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 24 แห่ง ทั่วประเทศ โดยได้นำร่องมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 1 ล้านบาท พร้อมสนับสนุนการจัดทำประกันภัยโรค COVID-19 แบบกลุ่ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลผู้ป่วย จำนวน 500,000 บาท โดยมี ดร. กัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้แทนบริษัทฯ นำเงินบริจาคดังกล่าวไปมอบให้แก่ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

ดร. กัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง และยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เอ็กโก กรุ๊ป ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใย เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติวงเงินบริจาค จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์หลักในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 24 แห่ง ทั่วประเทศ สำหรับการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับเงินบริจาค จำนวน 15 ล้านบาท จะมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์หลักในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 7 แห่ง แห่งละ 1 ล้านบาท รวม 7 ล้านบาท ได้แก่ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี รพ.พระมงกุฎเกล้า และสถาบันบำราศนราดูร ในขณะที่เงินบริจาคอีกจำนวน 8 ล้านบาท จะสนับสนุนโรงพยาบาลศูนย์ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งในพื้นที่ที่เอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้าดำเนินการ จำนวน 11 แห่ง เช่น จ.นครศรีธรรมราช จ.ระยอง เป็นต้น และในจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ จำนวน 6 แห่ง เช่น จ.ปัตตานี จ.สงขลา เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ แอลกกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เป็นต้น ให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขระดับชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกด้วย 

ดร. กัมปนาท กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดโอกาสการแพร่กระจายของโรค COVID-19 และสนองต่อนโยบายของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยให้พนักงานที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ตลอดจนสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟแวร์ และระบบการทำงาน ทางออนไลน์เต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการปฎิสัมพันธ์ของพนักงานให้มากที่สุด ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้จัดทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แบบกลุ่ม สำหรับพนักงานทุกคนด้วย เพราะความปลอดภัยของพนักงานคือสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก” 

ในด้านการดำเนินธุรกิจ เอ็กโก กรุ๊ป ได้เตรียมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan – BCP) รองรับสถานการณ์ COVID-19 ไว้แล้วเช่นกัน เพื่อให้ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และโรงไฟฟ้าทั้ง 28 แห่งในกลุ่มเอ็กโก ทั้งในและต่างประเทศ สามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่างราบรื่น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะมีไฟฟ้าใช้ไม่ขาดแคลนในทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง

“เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมยับยั้งการแพร่กระจายของโรค COVID-19 และขอชื่นชมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อุทิศตนในการดูแลรักษาผู้ป่วย เราขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนคนไทยทุกคนในการก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน” ดร.กัมปนาท กล่าวทิ้งท้าย