ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป สมทบทุน 1 ล้านบาท สนับสนุนกองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ สร้างหุ่นยนต์ “CU-RoboCOVID” ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19

22 เมษายน 2563

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมใจเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤต COVID-19 มอบเงิน 1,000,000 บาท สนับสนุนกองทุนนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ ภายใต้โครงการ “CU-RoboCOVID” ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ประกอบด้วย หุ่นยนต์ส่งอาหาร ยา และเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย (Delivery Robot) หุ่นยนต์สื่อสารทางไกล (Telepresence Robot)  ระบบสื่อสารทางไกลแบบอยู่กับที่ (Static Telepresence) และหุ่นยนต์เครื่องช่วยหายใจ (Ambu Bag) โดยมี ดร. กัมปนาท บำรุงกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้แทนบริษัทฯ นำเงินบริจาคดังกล่าวไปมอบให้แก่ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ที่ 2 จากขวา) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (กลาง) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ณ อาคารวิศวกรรม 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมยับยั้งการแพร่กระจายของโรค COVID-19 และขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนคนไทยทุกคนในการก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน