สมัครงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ความสุข" ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
E-mail: Career@egco.com

Job Descriptions :

 • Provide assistance and services on financial analysis as well as information support (e.g., accounting and financial data, budget data, etc.) to other functions, and projects as requested
 • Provide annual budget and long term projection
 • Prepare consolidated financial statements, e.g. Balanced Sheet, Statements of Income, Statements of Changes in Shareholders’ Equity, and Cash Flow Statement
 • Calculate tax, prepare related tax forms and report, and prepare vouchers for the payments 
 • Perform month-end closing
 • Analyze and prepare monthly, quarterly, and yearly reports 

Qualification

• Bachelor’s or Master’s degree in Accounting.
• 0-5 years of relevant experiences in accounting, especially with the background of using accounting application software.
• Experience in Budgeting, Financial Statement Analysis and Financial Model will be advantage.
• Computer skill of MS Office applications, in particular MS Excel at intermediate - advanced level
Good command of English language / TOEIC over 600 is a must.
• Immediately available is highly preferable

สมัครงาน

Job Descriptions:

 • Record all fixed assets module (Asset) and reconcile inventory (Stock)  comply with TFRS for NPAEs and payroll system.
 • Reconcile the accounts to provide information to the auditor, such as inventory. Compares actual and  budget to each department within the company.
 • Coordinate physical counts the property plant and equipment (PPE) and  inventory  at least once a year. 
 • Coordinated annual budget , Prepare the accounting  reports and the meeting agenda in relation to the accouting issues to propose to the company's executive management and the company's Board of Directors. 
 • Oversee in Quality Management System, Environmental Management System, and Security, Health and Environment Systems as responsible assignment to acheive the company goals and objectives.
 • Any other accounting functions as assigned by Manager

Qualification:

 • Bachelor’s degree in accounting
 • Minimum 1 years’ experience in Accounting
 • Minimum TOEIC Score 600
 • Knowledge on SAP  MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Basic Knowledge Accounting Principles Specific Skill is necessary ,Taxation and other accounting regulation knowledge
 • Knowledge of TFRS for NPAEs,IFRS
 • Financial knowledge such as Derivatives transaction.
 • Understanding key contracts such as PPA, LTSA, PTT
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Perform all tasks to follow the assignment
 • Assist in coordinating with Subsidiaries/Joint Venture in EGCO Group about performance management of operating asset
 • Support to collect all information for reviewing in budget and KPI of each Subsidiaries/Joint Venture
 • Provide management report and evaluate in performance of Subsidiaries/Joint Venture
 • Prepare all information, presentation and analysis as required
 • Perform all tasks in supporting of required works
Qualification :
 • Bachelor Degree in Engineering, Finance or Economics
 • 0 - 5 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions
 • Understandings of Business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Ability to multi-task and operate under tight deadlines
 • Good communication, presentation, analytical and negotiation skill
 • Good knowledge on MS offices (Excel, Word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Conduct research to identify new business opportunities
 • Support BDD team in dealing and negotiation related to business development and project development
 • Support BDD team in developing and conducting feasibility study, investment proposal, financial  model, project funding and relevant contracts to ensure successful project development
 • Prepare reports, presentations and information for management
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives

Qualification :

 • Bachelor Degree in Engineering,  Economics or Finance 
 • Master Degree in Engineering, Economics, Finance or Business Administration will be advantage
 • At least 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Good command of English language / TOEIC over 750
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects
 • Prepare reports, presentations and information for management
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives

Qualification :

 • Bachelor’s degree in  Engineering. (Engineer Background) /  Financial Modelling  a must
 • Master Degree in Financial preferred
 • At least 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.) 
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill
 • TOEIC Score over 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects
 • Prepare reports, presentations and information for management and Board of Directors
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
 • Other works as assigned in relation to business development

Qualification :

 • Bachelor Degree in Engineering, Finance and Business Administration 
 • Master Degree in Engineering, Finance and Business Administration would be an advantage
 • At least 2-3 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Strong financial modelling skills would be an advantage
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • TOEIC Score over 650

 

 

 

สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Perform the procurement procedures and assist the supervisor in preparation of Purchase Order, TOR , Letter of Intent ,EPC contract , non EPC contract , Consulting Service Agreements for procuring Goods and Services , Insurance.
 • Perform the Contract Management following terms and conditions of contract.
 • Manage and prepare stock of stationary and souvenir.
 • Assist the supervisor in preparation of the report and data/information in relation to Procurement & Contract Management function.                                                                                        

Qualification

 • Bachelor Degree in Arts, Social Science, Political Science, Business of Administration, Economics, or equivalent
 • 0-3 years of relevant experiences in Procurement and Contract Management
 • Good command of English language / TOEIC over 600
 • Good interpersonal skill and service mind      
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.) and SAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
สมัครงาน
Job Descriptions :

Legal Taks for EGCO

 • Perform all legal processes as required by law and regulations of Ministry of Commerce with respect to any change or alteration of company matters, e.g.

                 Registration Tasks: Preparation of all necessary documents and  forms as   requested by Department of Business Development in order to compose with registration  

                 processes regarding: alteration of directors or directors’ authorization  / amendment of Articles of Association, by-laws /  capital increasing and shares paid-up

Legal Opinion on Procurement issues

 • Provide legal opinions, review, comment, and draft of purchasing/ services agreement, in collaboration with Procurement and 
     Contract Management Function

Corporate Services to EGCO Group

 • Perform all legal processes as required by law for the establishment of the new subsidiary, and the registration of any change or 
     alteration in company matters, including: alteration of directors or directors’ authorization / amendment of  Memorandum of Association Articles of Association, by-laws  / capital increasing and shares paid-up
 • Perform all legal tasks related to increasing or decreasing of company’s registered capital, calling of paid up capital increasing
 • Convene a Shareholder and /or Board of Director Meeting 
 • Prepare agenda for the Shareholder Meeting and/or board of Director Meeting of all SPP/VSPP
 • Take Minutes of the Shareholder Meeting and Board of  Director Meeting
 • Register such resolutions adopt from the Shareholder Meeting  or Board of Director Meeting 

Legal Advice on Corporate Law

 •  Prepare certification (by receiving authorization from Ministry of Commerce) of all necessary documents related to company registration whether in public 

Shareholders Agreement or the resolution of Board of Directors, as the case may be

 • Act as a member of working team for EGCO annual shareholders meeting
 • Review and comment  upon the draft of annual shareholders meeting agenda , shareholders meeting report
 • Provide legal opinions with respect to the corporate processes or corporate practices under the Public Company Act and Civil and Commercial Code

Tax Advice

 • Provide legal opinions and perform to ensure the compliance with the Signboard Tax, Building and Property Tax, and related laws
 • Review and comment of all documents related to tax registration and VAT registration

Land Registration

 • Perform all land registration processes, e.g., purchasing, mortgage, land separation or amalgamation
 • Prepare required documents for registration processes for the approval of BOD
 • Review and comment on Land Mortgage Agreement prepared by Lender(s)

Legal Research

 • Update legal database, and conduct legal research

General Accountability

 • Provide consultation, and coaching, especially for the issues in the scope of assigned responsibility
 • Facilitate effective communication and working relationship across functions
Qualification
 • Bachelor Degree in Laws
 • 0-3 years of relevant experiences in laws
 • Understanding of power or related business 
 • Good Knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 800
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Develop and implement the detailed development and implementation plan for assigned ERP Project.
 • Gather user  requirements and information; conduct analysis, design ERP solutions, and discuss and verify the design with users.
 • Monitor, maintain and create assigned reports of progress for ERP projects.
 • Develop the assigned ERP application, modify to extending the scopes of application, and test run (for the case of in-house development).
 • Formulate user manual and training documents.
Qualification :
 • Bachelor Degree in Computer Engineering, Computer Sciences or Management Information System.
 • Age between 22-30 Years.
 • Specific business application and data warehousing software : SAP, SharePoint, SQL.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน
Job Descriptions :
 •  Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects
 • prepare reports, presentations and information for management
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects 
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
Qualification :
 • Bachelor Degree in Engineering, 
 • Master degree in Engineering, Economics, Finance or Business Administration will be advantage / Fianacial Modelling and Investment analysis is a must
 • At least 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understanding of power industry and related business
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Good communication, presentation, analytical , interpersonal and negotiation skill
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / at least TOEIC 650

                                                                                                      Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Develop and conduct feasibility study, investment proposal, financial  model, project funding and relevant contracts to ensure successful project development
 • Assist in valuate the purchase price of the target project companies
 • Assist SVP in dealing and negotiation related to business development and project development 
 • Seek and study information to of new technology related to new businesses
 • Prepare the agenda and presentation for the board meeting
 • Assist in exploring opportunity for new projects/investments including acquisition opportunities 
 • Assist in screening projects in the pipeline; direct and advise for the action plan for the implementation of the project/investment opportunities
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
 • Maintain close relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities 

Qualification :

 • Bachelor Degree in Engineering, Economics, Finance, Business Administration, or Law 
 • Master degree in Engineering, Economics, Finance or Business Administration will be advantage
 • At least 7 years of relevant experiences in power business, new business, new technology or large infrastructure business or financial institutions with a minimum of 4 years experiences in feasibility study, business development, project development, project management or asset management
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Well knowledge of financial analysis, financial modeling
 • Good command of English language   TOEIC 700
สมัครงาน

Job Responsibilities

 • แสวงหาโอกาสในการพัฒนาโครงการทางธุรกิจใหม่ หรือต่อยอดจากโครงการเดิม
 • วิเคราะห์ความต้องการของตลาด สถานการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน คู่แข่ง ลูกค้า เป้าหมาย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของธุรกิจทั้งการตลาด การดําเนินการ และการเงิน
 • ประเมินผลโครงการทางธุรกิจที่ได้ทําไปก่อนหน้านี้
 • การพัฒนางานบริหารจัดการ
 • งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

Job Requirement

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง /ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 • ผ่านงานทางด้านพัฒนาธุรกิจ ด้านปฏิบัติการ หรืองานทางวิศวกรรมรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ในธุรกิจน้ำมันขั้นปลาย (Downstream Business) หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
 • มีภาวะผู้นํา มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการนําเสนอ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีเลิศ

ปฏิบัติงานที่บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จํากัด (TPN) ตึก เอสเจ อินฟินิท ถนนวิภาวดีรังสิต | จันทร์ - ศุกร์ 8:30-17:30 น.

สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร 0 7552 9173, 0 7552 9179

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (ตู้ปณ. 55 มาบตาพุด)
โทร 0 3868 2611-4 ต่อ 3130-3131

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร. 0 3863 7051-57

บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 9825-6

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

กรอกใบสมัครงาน