สมัครงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ความสุข" ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
E-mail: Career@egco.com

Job Responsibilities

 • Perform daily tasks relating to corporate finance and responsible for loan agreement management.
 • Assist in cash flow projection and analysis.  
 • Preliminary analyze of financial risk associated with the company.
 • Prepare financial information and reports for management decision.
 • Prepare shareholder loan agreements between the company and projects and procure of bank guarantees for projects.
 • Other tasks as assigned.

Job Requirement

 • Bachelor Degree in Finance, Accounting, Economics or related fields.
 • 2-3 years of relevant experiences in finance or banking.
 • Experiences in financial analysis and financial model will be an advantage.
 • Good financial and accounting knowledge.
 • Good communication, problem solving, and analytical skills.
 • Ability to work under pressure and tight deadlines.
 • TOEIC score must be over 600

 

สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Prepare monthly consolidated financial statements, EGCO's financial statements for submission to the managements and major shareholders.
 • Prepare quarterly, and annual consolidated financial statements, EGCO's financial statements and note to the financial statements.
 • Prepare quarterly and yearly reporting package as required by  major shareholders
 • Record accrued revenues and accrued expenses in GL system. 
 • Prepare bank reconciliation, bank confirmation, and third party confirmation.
 • Calculate corporate income tax and prepare tax filing (Phor. Ngor. Dor. 50, 51) of EGCO in accordance with tax laws and follow up new tax laws and regulations
 • Follow up the new accounting standards and prepare the calculation of  the impact on EGCO's separate financial statements.
 • Support the information and work with other functions to achieve company's strategies and policy.

Job Requirement

 • Bachelor/Master degree in Accounting
 • 0-3 years of relevant experiences in Accounting
 • Well knowledge in Thai Financial Reporting Standards.
 • Good knowledge in business laws & regulations, espectially for public company
 • Good knowledge in financial analysis, financial modelling
 • Good command of English language in both written and spoken  / TOEIC over 600
สมัครงาน

Job Descriptions:

 • Record all fixed assets module (Asset) and reconcile inventory (Stock)  comply with TFRS for NPAEs and payroll system.
 • Reconcile the accounts to provide information to the auditor, such as inventory. Compares actual and  budget to each department within the company.
 • Coordinate physical counts the property plant and equipment (PPE) and  inventory  at least once a year. 
 • Coordinated annual budget , Prepare the accounting  reports and the meeting agenda in relation to the accouting issues to propose to the company's executive management and the company's Board of Directors. 
 • Oversee in Quality Management System, Environmental Management System, and Security, Health and Environment Systems as responsible assignment to acheive the company goals and objectives.
 • Any other accounting functions as assigned by Manager

Qualification:

 • Bachelor’s degree in accounting
 • Minimum 1 years’ experience in Accounting
 • Minimum TOEIC Score 600
 • Knowledge on SAP  MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Basic Knowledge Accounting Principles Specific Skill is necessary ,Taxation and other accounting regulation knowledge
 • Knowledge of TFRS for NPAEs,IFRS
 • Financial knowledge such as Derivatives transaction.
 • Understanding key contracts such as PPA, LTSA, PTT
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Perform all tasks to follow the assignment
 • Assist in coordinating with Subsidiaries/Joint Venture in EGCO Group about performance management of operating asset
 • Support to collect all information for reviewing in budget and KPI of each Subsidiaries/Joint Venture
 • Provide management report and evaluate in performance of Subsidiaries/Joint Venture
 • Prepare all information, presentation and analysis as required
 • Perform all tasks in supporting of required works
Qualification :
 • Bachelor Degree in Engineering, Accounting, Finance or Economics
 • 0 - 3 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions
 • Understandings of Business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Ability to multi-task and operate under tight deadlines
 • Good communication, presentation, analytical and negotiation skill
 • Good knowledge on MS offices (Excel, Word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน

Job Descriptions:

 • Support all information for developing process of Corporate KPI and Target Setting
 • Support to cooperate with relevant parties in monitoring progress of action plan and Corporate KPI regularly 
 • Provide all related information for analyzing of business research
 • Prepare all related reports about performance monitoring to management with comprehensive information
 • Provide support and cooperate with relevant internal and external parties on the issues concerning with corporate performance in various aspects including prepare the information for sustainable development report
 • Support VP-Performance Monitoring to gather the information for DJSI questionnaire                                 

Qualification:

 • Bachelor Degree in Engineering, Accounting, Finance or Economics and related
 • 0-3 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions or sustainability development                                                                                               
 • Understanding of power industry and related business
 • Understanding of financial model and risk                                                                           
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)                                    
 • Good command of English language / TOEIC over 650                     
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects
 • Prepare reports, presentations and information for management
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives

Qualification :

 • Bachelor’s degree in  Engineering. (Engineer Background) /  Financial Modelling  a must
 • Master Degree in Financial preferred
 • At least 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.) 
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill
 • TOEIC Score over 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects
 • Prepare reports, presentations and information for management and Board of Directors
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
 • Other works as assigned in relation to business development

Qualification :

 • Bachelor Degree in Engineering, Finance and Business Administration 
 • Master Degree in Engineering, Finance and Business Administration would be an advantage
 • At least 2-3 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Strong financial modelling skills would be an advantage
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • TOEIC Score over 650

 

 

 

สมัครงาน

Job Descriptions:

Communication Planning and Executing 

 • Involve in planning and execute overall external or brand communication tasks to build and maintain the company’s reputation including media buying, media relations plan and press sponsorship

News and PR writing

 • Write contents for all press materials i.e. press/photo release, article, advertorial etc. and distribute them to the press both offline and online to promote the company’s movements 
 • Prepare information and speeches for executives in case of press interview or crisis communication to ensure consistent PR messages with appropriate tone of voice
 • Monitor and analyze daily news clippings (offline and online platforms) to find out concerns and expectations of the company’s stakeholders 
 • Monitor media coverage and prepare monthly report

Media relations management 

 • Build and maintain good relationships with key media to maximize positive publicity and strengthen corporate brand image and a good relationship with stakeholders based on business plan
 • Organize and manage PR events including press conference, press trip, thanks press 

Corporate information/Content management 

 • Manage contents and design artworks on EGCO Group’s website (www.egco.com) 
 • Prepare briefs, write contents, and supervise the production of publicity materials i.e. annual report, company exhibition or VDO presentation 
 • Act as a central intelligence who collects, sorts, manages, and provides corporate facts and information and updates
 • Involve and support internal communication tasks and corporate activities as assigned 

Qualifications:

 • Aged between 25-35 years old
 • Bachelor Degree or higher in Communications Arts, Public Relations, Journalism or related fields
 • At least 3 years of experience in Corporate Communications or Public Relations 
 • Extensive knowledge and understanding in public relations and social media platforms
 • Having experience in dealing with media (especially in energy and industrial sectors) or PR agency is preferred
 • Excellent command of English and Thai with strong writing skill
 • TOEIC scores over 600 is required (TOEIC result is valid within 2 years of the test date)
 • Proficiency in all Microsoft Office programs is a must 
 • Self-starter with ability to work independently and as part of a team
 • Excellent time management skill and the ability to prioritize work
 • Able to work upcountry and sometimes at odd hours 
 • Good personality, optimistic and energetic with can-do attitude
สมัครงาน
Job Descriptions :

Communication Planning and Executing 

 • Responsible for planning, developing and implementing the company’s internal communication tasks to create awareness and accurate understanding on the company’s information among employees as well as maintain the company’s brand image and reputation 
 • Follow up and evaluate the effectiveness of internal communication programs throughout the year
 • Provide a written monthly report on internal communication activities

Content and design artwork management 

 • Manage, maintain and create contents for EGCO Group’s communication channels i.e. intranet (EGCO Group Net), internal wire broadcasting (EGCO Talk) and official facebook fanpage on regular basis
 • Prepare brief and coordinate with a creative agency on design artwork production for internal communication materials i.e. poster, banner 
 • Give consultation and coordinate with other departments to create and produce internal and external communication materials i.e. poster, banner, brochure, magazine, VDO, exhibition etc.
 • Able to create and design artwork in case of urgent tasks by yourself 
 • Able to photograph some company’s internal activities to attach with content writing and distribute through EGCO Group’s internal communication channel i.e. intranet (EGCO Group Net)
 • Maintain standards and give suggestion on using logo and corporate identity guideline to employees
 • Act as a central intelligence who collects, sorts, manages, and provides corporate facts and information and updates
 • Involve and support external communication tasks and corporate activities as assigned
Qualification :
 • Aged between 25-35 years old
 • Bachelor Degree or higher in Communications Arts, Public Relations, Journalism or related fields
 • At least 3 years of experience in Corporate Communications or Public Relations 
 • Experience in content or web management and extensive knowledge on social media platforms is preferred
 • Experience in design artwork using Photoshop, Illustrator and/or other design applications
 • Proficiency in all Microsoft Office programs 
 • Good command of English and Thai with strong writing skill
 • TOEIC scores over 600 is required (TOEIC result is valid within 2 years of the test date)
 • Self-starter with ability to work independently and as part of a team
 • Strong communication and presentation skill
 • Excellent time management skill and the ability to prioritize work
 • Good personality, optimistic and energetic with can-do attitude

 

สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Facilitate meetings for EGCO Board of Directors and all Board-level committees                                                                                                                                     
 • Draft correct and complete board's minutes of meetings and efficiently file the record                                                                                                                                       
 • Draft minutes of meetings of some subsidiaries e.g Roi Et Green, EGCO Green and EGCO Cogen                                                                                                                                    
 • Coordinate with all business functions in EGCO to ensure that the required reports to the Board and meeting papers are correct and complete       
 • Assist supervisors in providing interpretation service for expatriate directors                                                                                                                                           
 • Assist to liaise with directors and the Management and provide fully support                                                                                                                                           
 • Update and Maintain the Board of Director database for efficient searching and retrieving                                                                                                                                            
 • Undertake the secretarial and administrative tasks upon directors’ requests.                                                                                                                                            
 • Provide support and assistance to maintain /improve corporate governance mechanism 
 • Take responsibility and perform tasks and duties as assigned 
Qualification :
 • Strong in  English language / TOEIC over 800
 • Bachelor Degree in Arts, Business Administration, Social Sciences or Law
 • 0-3 years of relevant experiences in meeting management, administrative managements
 • Knowledge of variety of business practices
 • Understand of corporate law
 • Service mind / Open-minded / Practive & Dynamic 
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Perform the procurement procedures and assist the supervisor in preparation of Purchase Order, TOR , Letter of Intent ,EPC contract , non EPC contract , Consulting Service Agreements for procuring Goods and Services , Insurance.
 • Perform the Contract Management following terms and conditions of contract.
 • Manage and prepare stock of stationary and souvenir.
 • Assist the supervisor in preparation of the report and data/information in relation to Procurement & Contract Management function.                                                                                        

Qualification

 • Bachelor Degree in Arts, Social Science, Political Science, Business of Administration, Economics, or equivalent
 • 0-3 years of relevant experiences in Procurement and Contract Management
 • Good command of English language / TOEIC over 600
 • Good interpersonal skill and service mind      
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.) and SAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Develop and implement the detailed development and implementation plan for assigned ERP Project.
 • Gather user  requirements and information; conduct analysis, design ERP solutions, and discuss and verify the design with users.
 • Monitor, maintain and create assigned reports of progress for ERP projects.
 • Develop the assigned ERP application, modify to extending the scopes of application, and test run (for the case of in-house development).
 • Formulate user manual and training documents.
Qualification :
 • Bachelor Degree in Computer Engineering, Computer Sciences or Management Information System.
 • Age between 25-35 Years.
 • 3 years of relevant experiences in power business or large Information Technology infrastructure.
 • 3 years experiences in Management Information System or Information Technology.
 • Specific business application and data warehousing software : SAP, SharePoint, SQL.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Develop and implement the detailed development and implementation plan for assigned ERP Project.
 • Gather user  requirements and information; conduct analysis, design ERP solutions, and discuss and verify the design with users.
 • Monitor, maintain and create assigned reports of progress for ERP projects.
 • Develop the assigned ERP application, modify to extending the scopes of application, and test run (for the case of in-house development).
 • Formulate user manual and training documents.
 • Basic Programming skill is a must (ABAP)
Qualification :
 • Bachelor Degree in Computer Engineering, Computer Sciences or Management Information System.
 • Age between 25-35 Years.
 • 3 years of relevant experiences in power business or large Information Technology infrastructure.
 • 3 years experiences in Management Information System or Information Technology.
 • Specific business application and data warehousing software : SAP, SharePoint, SQL.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน
Job Descriptions :
 •  Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects
 • prepare reports, presentations and information for management
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects 
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
Qualification :
 • Bachelor Degree in Engineering, 
 • Master degree in Engineering, Economics, Finance or Business Administration will be advantage / Fianacial Modelling and Investment analysis is a must
 • At least 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understanding of power industry and related business
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Good communication, presentation, analytical , interpersonal and negotiation skill
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / at least TOEIC 650

                                                                                                      Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Develop and conduct feasibility study, investment proposal, financial  model, project funding and relevant contracts to ensure successful project development
 • Assist in valuate the purchase price of the target project companies
 • Assist SVP in dealing and negotiation related to business development and project development 
 • Seek and study information to of new technology related to new businesses
 • Prepare the agenda and presentation for the board meeting
 • Assist in exploring opportunity for new projects/investments including acquisition opportunities 
 • Assist in screening projects in the pipeline; direct and advise for the action plan for the implementation of the project/investment opportunities
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
 • Maintain close relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities 

Qualification :

 • Bachelor Degree in Engineering, Economics, Finance, Business Administration, or Law 
 • Master degree in Engineering, Economics, Finance or Business Administration will be advantage
 • At least 7 years of relevant experiences in power business, new business, new technology or large infrastructure business or financial institutions with a minimum of 4 years experiences in feasibility study, business development, project development, project management or asset management
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Well knowledge of financial analysis, financial modeling
 • Good command of English language   TOEIC 700
สมัครงาน

Job Responsibilities

 • แสวงหาโอกาสในการพัฒนาโครงการทางธุรกิจใหม่ หรือต่อยอดจากโครงการเดิม
 • วิเคราะห์ความต้องการของตลาด สถานการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน คู่แข่ง ลูกค้า เป้าหมาย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของธุรกิจทั้งการตลาด การดําเนินการ และการเงิน
 • ประเมินผลโครงการทางธุรกิจที่ได้ทําไปก่อนหน้านี้
 • การพัฒนางานบริหารจัดการ
 • งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

Job Requirement

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง /ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 • ผ่านงานทางด้านพัฒนาธุรกิจ ด้านปฏิบัติการ หรืองานทางวิศวกรรมรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ในธุรกิจน้ำมันขั้นปลาย (Downstream Business) หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
 • มีภาวะผู้นํา มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการนําเสนอ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีเลิศ

ปฏิบัติงานที่บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จํากัด (TPN) ตึก เอสเจ อินฟินิท ถนนวิภาวดีรังสิต | จันทร์ - ศุกร์ 8:30-17:30 น.

สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  เปิดรับสมัคร นิสิต - นักศึกษา เพื่อเข้าฝึกงานในปี 2564 ในหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

หน่วยงาน / ฝ่ายที่เปิดรับนิสิต นักศึกษา

 • บัญชี  
 • การเงิน
 • จัดซื้อ
 • ทรัพยากรบุคคล
 • สื่อสารองค์กร

กำหนดคุณสมบัติตามข้อกำหนดของบริษัท ได้แก่

1. นิสิต นักศึกษาที่ขอเข้ารับการฝึกงานจะต้องอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

2. นิสิต นักศึกษาที่ขอเข้ารับการฝึกงานจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย หรือก่อนปีสุดท้าย 1 ปี ของแต่ละระดับการศึกษา

3. การฝึกงานจะต้องมีในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือคณะที่ศึกษา

4. สาขาวิชาที่เรียนจะต้องเกี่ยวข้องกับงานที่บริษัททำอยู่ โดยสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนเสริมสวย วิทยาลัยเกษตร เป็นต้น  

5. นิสิต นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียน หรือเกรดเฉลี่ยสะสมถึงเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.5

6. นิสิต นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย รวมทั้งไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน

เอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อใช้พิจารณา

1. ประวัติส่วนตัว (Resume/CV)

2. สำเนาผลการเรียนตามคุณสมบัติที่กำหนด

3. หนังสือขอความอนุเคราะห์ที่ออกโยมหาวิทยาลัย หรือคณะ (ถ้ามี)

                       

สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร 0 7552 9173, 0 7552 9179

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (ตู้ปณ. 55 มาบตาพุด)
โทร 0 3868 2611-4 ต่อ 3130-3131

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร. 0 3863 7051-57

บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 9825-6

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

กรอกใบสมัครงาน