สมัครงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ความสุข" ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
E-mail: Career@egco.com

Job Descriptions:

 • Designs and administers proactive programs, procedures and plans related to employee relations activities to support employee engagement
 • Responsible and get work with Committee to implement all Employee Activity program to achieve per plan
 • Plan and control the area responsiveness spending with the budget
 • Assists management in the development of solutions through cultural and process perspective organizational development
 • Coach and develop subordinates to ensure their well-equipped knowledge, skills and ability to perform the assigned tasks
 • Other assignments

Qualification:

 • Bachelor Degree in Social Sciences, Communication Arts or related.
 • Experience in Employee Relations
 • Good communication in English & Thai
 • Strong interpersonal, creative, positive attitude, problem solving and communication skills
 • Able to travel upcountry
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good English communication/ TOEIC over 600
สมัครงาน

Job Descriptions:

 • Support all information for developing process of Corporate KPI and Target Setting
 • Support to cooperate with relevant parties in monitoring progress of action plan and Corporate KPI regularly
 • Provide all related information for analyzing of business research
 • Prepare all related reports about performance monitoring to management with comprehensive information
 • Provide support and cooperate with relevant internal and external parties on the issues concerning with corporate performance in various aspects including prepare the information for sustainable development report
 • Support VP-Performance Monitoring to gather the information for DJSI questionnaire                                      

Qualification:

 • Bachelor Degree in Engineering, Accounting, Finance or Economics
 • 0-3 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions                                                                                               
 • Understanding of power industry and related business
 • Understanding of financial model and risk                                                                           
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)                                    
 • Good command of English language / TOEIC over 650                     ​​​​​​​
สมัครงาน

Job Description

 • Coordinate within all EGCO Group and external plus nearby community, government agencies, individuals and other related agencies.
 • Participate all support activities and the promotion in education, religion, tradition and community culture plus nearby school, government agencies around the project.
 • Join community activities, coordinate, gather, and analyze of database activity within the area.
 • Create and draft the project or community relations activities for submission to approve by supervisors.
 • Make a database for community, information, community relation networks for build up the collaboration.
 • Join the committee to monitor in implementation of environmental action plan to get some feedback from the community.

Qualifications

 • Bachelor Degree in Arts, Community Development or related.
 • Master Degree in Business Administration will be advantage.
 • 0-3 years of relevant experiences in Social and community works.
 • Strong communication, presentation, interpersonal and negotiation skill.
 • Good English communication/ TOEIC over 600
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Provide administrative support to the supervisor in implementing of the employees compensation & benefits program, performance appraisal and rewarding program, payroll administration, rules & regulations and other services
 • Assist the supervisor review job descriptions and discuss with people concerned to obtain clarification of job content.
 • Provide support to the supervisor for recruitment program(including finding the source of applicant, checking the qualification that match to the position, interview etc.)
 • Keep up-to-date with strict confidentiality employees’ data and records
Qualification :
 • Bachelor Degree in Human Resources Management, Political Science, Psychology or Social Science 
 • Master Degree in Human Resources Management, Political Science, Psychology ,Social Science or Business Administration will be advantage
 • 0-3 years of relevant experiences in  human resources management or human resources development with experiences in human resources management, recruitment or compensation & benefits.
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill.
 • Understandings of basic labor laws.
 • Good command of English language / TOEIC over 600.
สมัครงาน
Job Descriptions :

External Communication

 • Plan and execute overall external communication tasks to build and maintain the company’s reputation including media relations plan, press sponsorship, and budget controlling
 • Write contents for all press materials i.e. press/photo release, article, advertorial etc. and distribute them to the press to promote the company’s business movements and CSR activities
 • Prepare information and speeches for executives in case of press interview or crisis communication
 • Organize and manage the company’s events including press conference and press trip
 • Build and maintain professional relationships with media (especially in energy and industrial sectors) to maximize positive publicity and strengthen corporate image and a good relationship with stakeholders based on business plan.
 • Monitor and analyze daily news clippings to find out concerns and expectations of the company’s stakeholders and send them to top management for consideration
 • Monitor media coverage, keep proper clippings on file and prepare monthly report

Content/Corporate Information Management

 • Supervise and manage contents on the company’s official website (www.egco.com) i.e. company profile, business movement information including overall web design (like a webmaster)
 • Prepare briefs, write contents and supervise the production of publicity materials i.e. corporate exhibition for Annual General Meeting and corporate VDO presentation
 • Ensure consistency between internal and external messages
 • Involve and support some internal communication tasks and corporate activities as assigned

 

Qualification :
 • Female or male aged between 30-35 years old
 • Bachelor Degree or higher in Public Relations, Mass Communications, Journalism or related fields.
 • At least 5 years of experience in Public Relations or Media Relations (Experience in dealing with media in energy, industrial and CSR sectors would be advantageous)
 • Extensive knowledge and understanding in public relations and social media platforms
 • Good command of English and Thai with strong writing skill.
 • Minimum TOEIC score 600 is required
 • Proficiency in Microsoft Office, Excel and PowerPoint is a must.
 • Self-starter with ability to work independently and as part of a team.
 • Strong communication skill and problem solving and analytical skills.
 • Good personality, optimistic and energetic with can-do attitude
 • Highly respect on timeline and commitment to deliver
สมัครงาน

Job Descriptions:

 • Prepare annual budget and long term projection
 • Prepare receive invoices, payment vouchers, journal vouchers and record accounting transaction in accordance with Thai GAAP, all governing laws and regulations
 • Prepare the tax filing in compliance with applicable tax laws and regulations including value add tax, withholding tax, special business tax, corporate income tax, other and follow up new tax laws and regulations
 • Perform month-end closing and prepare consolidated financial statements, balanced sheet, statements of income, statements of changes in shareholders’ equity, and cash flow statement by monthly, quarterly, and yearly
 • Analyze and prepare monthly, quarterly, and yearly reports
 • Involve and support other tasks and activities as assigned such as being the team member to implement the accounting and budgeting system

Qualification:

 • Bachelor/Master degree in Accounting, Finance or Economics
 • 0-3 years of relevant experiences in Accounting, Banking or Finance, especially with the background of SAP
 • Experience in budgeting control, financial statement analysis and financial model will be advantage.
 • Good practice in MS offices
 • Good personality, optimistic and energetic with can-do attitude
 • Good command of English language in both written and spoken  / TOEIC over 600

 

สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Primarily responsible in functional of SAP to support the end-users.
 • Diagnose, Analyze and solve the issue in SAP.
 • Coordinating with the business process owner or key user for the SAP enhancement project.
 • Mapping the requirement of the user to the capabilities of the SAP system or other applications such as Business Intelligence (BI), K2 Workflow.
 • Writing the functional specifications.
 • Assisting the end-users when need to prepare the needed document such as Change Request Form (CR), User Acceptance Testing (UAT), etc.
 • Preparing Test Data & its testing.
 • Keeping the end-users posted on the status of pending request in SAP.
 • Training the end-user training and preparing the training material.
Qualification :
 • Male/Female
 • Age 23-30 Years old.
 • Bachelor or Master Degree in Computer Science, Information Technology.
 • Minimum 0-3 years of SAP working experience in full cycle of SAP implementations and Support FI, CO, MM, PM, HR, BW, BPC and ABAP Development experience is an advantage.
 • Understand process and able to advise and improve.
 • Good Service, problem solving and communication skills.
 • Good English communication / TOEIC over 600, Team Player and Service Mind.
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Study and update regulations of SET, SEC, Public Company Limited Act and related rules & regulations of the MOC
 • Maintain and update the compliance database for efficient searching and retrieving
 • Assist the VP-Compliance in drafting reports and information to be disclosed to the public
 • Coordinate and facilitate the shareholders’ meetings
 • Ensure that the shareholders’ meeting and Board meetings of EGCO and Group companies are conducted in compliance with the governing laws and regulations including the good corporate governance practices
 • Study and report new concerns on the governance issues
 • Facilitate the directors to apply for their working permits and visa
 • Assist the SVP and VP-Compliance in providing the secretarial services to the Good Corporate Governance Committee
Qualification :
 • Bachelor Degree in Arts, Humanities, Law or Social Science, or higher
 • 0 - 2 years (more preferable) of relevant experience in laws, meeting management, administrative management.
 • Understanding of corporate law
 • Excellence in English and Thai
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • To conduct the analysis, perform / develop the financial model and prepare the related documents for the responsible projects.
 • To assist the development of feasibility study and investment proposal.
 • To assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
 • To prepare / develop management report/status report for the project development activities of the responsible projects.
Qualification :
 • Bachelor Degree in Engineering (Electrical / Mechanical /Civil) with Master Degree in Business, Engineering, Economics or Finance.
 • Age between 25-28 Years.
 • 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study and project administration.
 • Understanding of power, related business or project management will be advantage.
 • Strong Analytical skill.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600.
 • Be able to travel

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Assist to provide consultation and recommendation of all legal matters by giving opinions regard to international or local legal aspects and/or commercial aspects
 • Analyze and identify legal risks to be incurred
 • Assist to provide consultation and recommendation of tax issues of EGCO and subsidiaries to be duly complied with Revenue Code of Thailand or Double Taxation Agreement
 • Comment and draft of Memorandum of Understandings (MOU), Joint Development Agreement, Shareholder Agreement, Power Purchase Agreement (PPA), EPC Contracts, Fuel Guarantee Agreement etc.
 • Comment of all necessary agreements e.g. Loan Agreement, Land and Machinery Mortgage Agreement, Assignment of Project Documents
Qualification
 • Bachelor Degree in Laws
 • 0-3 years of relevant experiences in laws
 • Understanding of power or related business 
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน
Job Descriptions :

The Financial officer will assist to manage Cash Management, Loan Agreement Management, Financial Market Investment and Insurance Coverage for EGCO’s Project Finance Companies in Construction Phase and Operational Phase

Qualification
 • Bachelor or Masters in Finance , Economics required.
 • Computer skill of MS Office applications, in particular MS Excel at intermediate - advanced level
 • Excellent command in both written and spoken English / TOEIC over 600 will be advantage
 • Immediately available is highly preferable
สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร 0 7552 9173, 0 7552 9179

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (ตู้ปณ. 55 มาบตาพุด)
โทร 0 3868 2611-4 ต่อ 3130-3131

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร. 0 3863 7051-57

บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 9825-6

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

กรอกใบสมัครงาน