สมัครงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ความสุข" ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
E-mail: Career@egco.com

Job Descriptions :

 • Maintain close relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities 
 • Assist SVP in dealing and negotiation related to business development and project development 
 • Develop and conduct feasibility study, investment proposal, financial  model, project funding and relevant contracts to ensure successful project development
 • Assist in exploring opportunity for new projects/investments including acquisition opportunities 
 • Assist in screening projects in the pipeline; direct and advise for the action plan for the implementation of the project/investment opportunities
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
 • Collaborate with EGCO Group in the development of on-going projects
 • Assist in valuate the purchase price of the target project companies

Qualification :

 • Bachelor Degree in Engineering, Economics, Finance, or Business Administration  / Master degree in Engineering, Economics, Finance or Business Administration will be advantage
 • At least 7 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with a minimum of 4 years experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understanding of power, related business or project management and engineering
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Strong communication, presentation, analytical , interpersonal and negotiation skill
 • Toeic  650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities.
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development.
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects,Prepare reports, presentations and information for management.
 • Prepare reports, presentations and information for management.
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives.

Qualification :

 • Bachelor’s or Master’s degree in  Engineering. (Engineer Background) /  Financial Modelling  a must
 • Master Degree in Financial preferred
 • 2-8 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study and project administration.
 • Manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to promote business opportunities
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • TOEIC Score over 650

 

 

 

สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Develop and implement the detailed development and implementation plan for assigned ERP Project.
 • Gather user  requirements and information; conduct analysis, design ERP solutions, and discuss and verify the design with users.
 • Monitor, maintain and create assigned reports of progress for ERP projects.
 • Develop the assigned ERP application, modify to extending the scopes of application, and test run (for the case of in-house development).
 • Formulate user manual and training documents.
Qualification :
 • Bachelor Degree in Computer Engineering, Computer Sciences or Management Information System.
 • Age between 25-35 Years.
 • 3 years of relevant experiences in power business or large Information Technology infrastructure.
 • 3 years experiences in Management Information System or Information Technology.
 • Specific business application and data warehousing software : SAP, SharePoint, SQL.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน

Job Responsibilities

 • Manage cash flow and liquidity of EGCO and responsible subsidiaries.
 • Manage and review all receiving and payment of EGCO and responsible subsidiaries
 • Manage excess cash for financial investment and propose to VP including foreign exchange transaction
 • Monitor & update economics data, Market movement in Thai bond market, Interest rate trend
 • Monitor and manage bank service fees, interest rates for investment
 • Provide supporting to other departments on issues concerning banks or financial matters
 • Review reconciliation of the bank statements through the general ledger and clear the outstanding items
 • Coordinate with banks' representatives
 • Prepare monthly report
 • Ad hoc reports and project as requested

Job Requirement

 • Bachelor Degree in Finance or Economics
 • At least 3 years of relevant experiences in Finance or Treasury Management
 • Good command of English language / TOEIC score must be over 600
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
สมัครงาน

Job Responsibilities

 • Prepare project progress reports, analyze and summarize project problems including recommend proper actions
 • Report regularly on progress to senior managers or management team
 • Work and coordinate  the contracts/agreements of the responsible project

Job Requirement

 • Bachelor Degree in Engineering
 • 0-3 years of relevant experiences in the design and construction of power plant related projects with experiences in engineering, business development, project management, asset management or construction management
 • Knowledge of financial analysis, financial modeling
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 650
สมัครงาน

Job Responsibilities

 • Perform all tasks of Project finance and Corporate finance
 • Preliminary analyze of financial risk associated with the responsible projects/investments
 • Prepare the information for the sourcing of funding; contract with the lender for the loan
 • Compare financial term and conditions for the financing alternatives for new projects/investments
 • Assist to coordinate with potential lenders to manage and develop financial contracts/agreements of the responsible project e.g. loan agreement, etc.
 • Prepare sponsor or shareholder loan and application the letter of guarantee to subsidiaries & new projects

Job Requirement

 • At least Bachelor Degree of Finance , Economics, Business Administration or Accounting (peferred).Or Master degree in Finance.
 • 0-5 years of related experience is preferable
 • Experience about loan agreement will be advantage
 • Fluent in English. Honest and High Responsibility and Accountability, Strong computer skills including SAP system.
 • TOEIC score must be over 600

 

สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Identify and analyze corporate key risks, align risks with corporate strategy and develop corporate risk management plan
 • Manage and implement overall risk management process for the entire organization
 • Develop risk management controls, mitigation plans and contingency plans to ensure operational efficiency
 • Identify and analyze project key risks, align risks with investment strategy and develop project risk management plans
 • Communicate recommendations and solutions (e.g. corporate key risks, project key risks and others) for management
 • Communicate risk reports and analytics in an appropriate way for management
Qualification :
 • Master's degree preferred; Bachelors in an analytically focused concentration (e.g. engineering, finance, business, economics, etc.)
 • 0+ years of experience in management consulting or internal consulting for power business with an analytical and/or business management background. Experience in organizational transformation preferred with a proven ability to think critically and a desire to innovate, drive change and challenge the status quo.
 • Ability to use MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • Ability to quickly analyze large amounts of data, sysnthesize complex concepts and translate information into effective reports and presentation materials
 • Organized facts in a systematic way, concisely highlights issues, offers action-oriented solutions
 • Ability to drill down into complex alternatives and independently make sound and well-reasoned recommendations
 • Ability to identify, forecast and escalate potential issues and concerns across potential silos
 • Ability to think critically and understand what management would find relevant
 • Facilitation and partnering skill with a demonstrated ability to interact and work effectively with diverse teams
 • Attention to detail and willingness to prepare for hard works
 • Ability to manage multiple deliverables and meet tight deadlines
 • Problem solving abilities
 • Good command of English language / TOEIC over 650.
สมัครงาน

Job Descriptions:

News and PR writing

 • Write contents for all press materials i.e. press/photo release, article, advertorial etc. and distribute them to the press to promote the company’s movements
 • Prepare information and speeches for executives in case of press interview or crisis communication
 • Monitor and analyze daily news clippings (Newspaper, Online media platforms, etc.) to find out concerns and expectations of the company’s stakeholders
 • Monitor media coverage and prepare monthly report

Media relations management

 • Build and maintain good relationships with key media to maximize positive publicity and strengthen corporate brand image and a good relationship with stakeholders based on business plan
 • Organize and manage PR events including press conference, press trip, thanks press
 • Plan and execute media buying and sponsorship

Corporate information/Content management

 • Manage contents and maintain updated corporate information on the company’s official website (www.egco.com)  
 • Prepare briefs, write contents, and supervise the production of publicity materials i.e.annual report, company exhibition or VDO presentation
 • Act as a central intelligence who collects, sorts, manages, and provides corporate facts and information and updates
 • Involve and support internal communication tasks and corporate activities as assigned

Qualification:

 • Male / Female aged between 27-32 years old
 • Bachelor Degree or higher in Communications Arts, Public Relations, Journalism or related fields
 • At least 3 years of experience in Public Relations or Media Relations. Having experience in dealing with reporters (especially in energy and industrial sectors) is preferred
 • Excellent command in both written and spoken English and Thai
 • TOEIC scores over 600 is required (TOEIC result is valid within 2 years of the test date)
 • Proficiency in Microsoft Office is a must
 • Proofreading and editing skills
 • Self-starter with ability to work independently and as part of a team
 • Able to work upcountry and sometimes at odd hours
 • Good personality, optimistic and energetic with can-do attitude
 • Highly respect on timeline and commitment to deliver
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Facilitate meetings for the Board of Directors and all Board-level committees
 • Coordinate and facilitate the shareholders’ meetings of companies in EGCO Group
 • Draft correct ad complete minutes of meeting and efficiently file the records
 • Coordinate with all business functions in EGCO to ensure that the required reports to the Board and meeting papers are correct and complete
 • Provide electronic management reporting system for Board’s discussion
 • Update and Maintain the Board of Director database for efficient searching and retrieving.
 • Undertake the secretarial and administrative tasks upon directors’ requests.
 • Provide support and assistance to maintain /improve corporate governance. 
 • Take responsibility and perform tasks and duties as assigned.
Qualification :
 • Strong in  English language / TOEIC over 650
 • Bachelor Degree in Arts, Humanities or Social Science, or higher
 • 0 - 2 years (more preferable) of relevant experience in laws, meeting management, administrative management.
 • Understanding of corporate law
 • Excellence in English and Thai
สมัครงาน
Job Descriptions :
 •  Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities.
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development.
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects.
 • prepare reports, presentations and information for management.
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives.
Qualification :
 • Bachelor Degree in Engineering (Electrical / Mechanical /Civil) with Master Degree in Business, Engineering, Economics or Finance. / Fianacial Modelling - A Must
 • Not less than 30 Years.
 • 6 years experiences in business development, project management or asset management in management level
 • 8 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Strong Analytical skill.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 650.
 • Be able to travel

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร 0 7552 9173, 0 7552 9179

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (ตู้ปณ. 55 มาบตาพุด)
โทร 0 3868 2611-4 ต่อ 3130-3131

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร. 0 3863 7051-57

บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 9825-6

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

กรอกใบสมัครงาน