สมัครงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ความสุข" ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
E-mail: Career@egco.com

Job Descriptions:

 • Designs and administers proactive programs, procedures and plans related to employee relations activities to support employee engagement
 • Responsible and get work with Committee to implement all Employee Activity program to achieve per plan
 • Plan and control the area responsiveness spending with the budget
 • Assists management in the development of solutions through cultural and process perspective organizational development
 • Coach and develop subordinates to ensure their well-equipped knowledge, skills and ability to perform the assigned tasks
 • Other assignments

Qualification:

 • Bachelor Degree in Social Sciences, Communication Arts or related.
 • Experience in Employee Relations
 • Good communication in English & Thai
 • Strong interpersonal, creative, positive attitude, problem solving and communication skills
 • Able to travel upcountry
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good English communication/ TOEIC over 600
สมัครงาน

Job Descriptions:

 • Support all information for developing process of Corporate KPI and Target Setting
 • Support to cooperate with relevant parties in monitoring progress of action plan and Corporate KPI regularly
 • Provide all related information for analyzing of business research
 • Prepare all related reports about performance monitoring to management with comprehensive information
 • Provide support and cooperate with relevant internal and external parties on the issues concerning with corporate performance in various aspects including prepare the information for sustainable development report
 • Support VP-Performance Monitoring to gather the information for DJSI questionnaire                                      

Qualification:

 • Bachelor Degree in Engineering, Accounting, Finance or Economics
 • 0-3 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions                                                                                               
 • Understanding of power industry and related business
 • Understanding of financial model and risk                                                                           
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)                                    
 • Good command of English language / TOEIC over 650                     ​​​​​​​
สมัครงาน

Job Description

 • Coordinate within all EGCO Group and external plus nearby community, government agencies, individuals and other related agencies.
 • Participate all support activities and the promotion in education, religion, tradition and community culture plus nearby school, government agencies around the project.
 • Join community activities, coordinate, gather, and analyze of database activity within the area.
 • Create and draft the project or community relations activities for submission to approve by supervisors.
 • Make a database for community, information, community relation networks for build up the collaboration.
 • Join the committee to monitor in implementation of environmental action plan to get some feedback from the community.

Qualifications

 • Bachelor Degree in Arts, Community Development or related.
 • Master Degree in Business Administration will be advantage.
 • 0-3 years of relevant experiences in Social and community works.
 • Strong communication, presentation, interpersonal and negotiation skill.
 • Good English communication/ TOEIC over 600
สมัครงาน

Job Descriptions:

News and PR writing

 • Write contents for all press materials i.e. press/photo release, article, advertorial etc. and distribute them to the press to promote the company’s movements
 • Prepare information and speeches for executives in case of press interview or crisis communication
 • Monitor and analyze daily news clippings (Newspaper, Online media platforms, etc.) to find out concerns and expectations of the company’s stakeholders
 • Monitor media coverage and prepare monthly report

Media relations management

 • Build and maintain good relationships with key media to maximize positive publicity and strengthen corporate brand image and a good relationship with stakeholders based on business plan
 • Organize and manage PR events including press conference, press trip, thanks press
 • Plan and execute media buying and sponsorship

Corporate information/Content management

 • Manage contents and maintain updated corporate information on the company’s official website (www.egco.com)  
 • Prepare briefs, write contents, and supervise the production of publicity materials i.e.annual report, company exhibition or VDO presentation
 • Act as a central intelligence who collects, sorts, manages, and provides corporate facts and information and updates
 • Involve and support internal communication tasks and corporate activities as assigned

Qualification:

 • Male / Female aged between 27-32 years old
 • Bachelor Degree or higher in Communications Arts, Public Relations, Journalism or related fields
 • At least 3 years of experience in Public Relations or Media Relations. Having experience in dealing with reporters (especially in energy and industrial sectors) is preferred
 • Excellent command in both written and spoken English and Thai
 • TOEIC scores over 600 is required (TOEIC result is valid within 2 years of the test date)
 • Proficiency in Microsoft Office is a must
 • Proofreading and editing skills
 • Self-starter with ability to work independently and as part of a team
 • Able to work upcountry and sometimes at odd hours
 • Good personality, optimistic and energetic with can-do attitude
 • Highly respect on timeline and commitment to deliver
สมัครงาน

Job Descriptions:

 • Prepare and support the evidence, data and other documents that related to environment part for supporting all environmental work supporting responsible projects.
 • Understand the power plant’s emission, problem, present conditions, progress, status and solution from power plant and basic environmental scope.
 • Coordinate and support other departments/consultant/government  in detailed specifications and other required environmental information to fulfill projects implementation and solve solution.              
 • Review the environmental report such as Environmental impact assessments (EIA), Initial environmental examination (IEE) or other related report and permits.
 •  Manage your responsibilities job.                                                                                                      

Qualification:

 • Bachelor Degree in Environmental Engineering or Science  
 • Master Degree in Environmental Engineering or Science will be advantage
 • 0-3 years of relevant experiences in the environmental skill or environmental consultant in power business                                               
 • Understandings of environmental law, EIA guideline, IFC standard etc.    
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill
 • Ability to multi-task and operate under tight deadlines"                  
 • Able to monitor environmental program committed throughout power plant in varies location including upcountry and abroad.                       
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)       
 • Good command of English language / TOEIC over 650                                                                        
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Study and update regulations of SET, SEC, Public Company Limited Act and related rules & regulations of the MOC
 • Maintain and update the compliance database for efficient searching and retrieving
 • Assist the VP-Compliance in drafting reports and information to be disclosed to the public
 • Coordinate and facilitate the shareholders’ meetings
 • Ensure that the shareholders’ meeting and Board meetings of EGCO and Group companies are conducted in compliance with the governing laws and regulations including the good corporate governance practices
 • Study and report new concerns on the governance issues
 • Facilitate the directors to apply for their working permits and visa
 • Assist the SVP and VP-Compliance in providing the secretarial services to the Good Corporate Governance Committee
Qualification :
 • Bachelor Degree in Arts, Humanities, Law or Social Science, or higher
 • 0 - 2 years (more preferable) of relevant experience in laws, meeting management, administrative management.
 • Understanding of corporate law
 • Excellence in English and Thai
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • To conduct the analysis, perform / develop the financial model and prepare the related documents for the responsible projects.
 • To assist the development of feasibility study and investment proposal.
 • To assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
 • To prepare / develop management report/status report for the project development activities of the responsible projects.
Qualification :
 • Bachelor Degree in Engineering (Electrical / Mechanical /Civil) with Master Degree in Business, Engineering, Economics or Finance.
 • Age between 25-28 Years.
 • 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study and project administration.
 • Understanding of power, related business or project management will be advantage.
 • Strong Analytical skill.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600.
 • Be able to travel

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Assist to provide consultation and recommendation of all legal matters by giving opinions regard to international or local legal aspects and/or commercial aspects
 • Analyze and identify legal risks to be incurred
 • Assist to provide consultation and recommendation of tax issues of EGCO and subsidiaries to be duly complied with Revenue Code of Thailand or Double Taxation Agreement
 • Comment and draft of Memorandum of Understandings (MOU), Joint Development Agreement, Shareholder Agreement, Power Purchase Agreement (PPA), EPC Contracts, Fuel Guarantee Agreement etc.
 • Comment of all necessary agreements e.g. Loan Agreement, Land and Machinery Mortgage Agreement, Assignment of Project Documents
Qualification
 • Bachelor Degree in Laws
 • 0-3 years of relevant experiences in laws
 • Understanding of power or related business 
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

• Handle day-to-day accounting and tax transactions
• Perform month-end closing
• Prepare financial statements and management reports
• Provide annual budget and long term projection

Qualification

• Bachelor’s or Master’s degree in Accounting.
• 0-5 years of relevant experiences in accounting, especially with the background of using accounting application software.
• Experience in Budgeting, Financial Statement Analysis and Financial Model will be advantage.
• Computer skill of MS Office applications, in particular MS Excel at intermediate - advanced level
Good command of English language / TOEIC over 600 is a must.
• Immediately available is highly preferable

สมัครงาน
Job Descriptions :

The Financial officer will assist to manage Cash Management, Loan Agreement Management, Financial Market Investment and Insurance Coverage for EGCO’s Project Finance Companies in Construction Phase and Operational Phase

Qualification
 • Bachelor or Masters in Finance , Economics required.
 • Computer skill of MS Office applications, in particular MS Excel at intermediate - advanced level
 • Excellent command in both written and spoken English / TOEIC over 600 will be advantage
 • Immediately available is highly preferable
สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร 0 7552 9173, 0 7552 9179

รายละเอียดการรับสมัคร

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562
 2. ผู้สนใจสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายพร้อมแนบหลักฐานได้ที่ ส่วนงานบุคคล บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เลขที่ 112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80210 หมายเลขโทรศัพท์ 075-529173 ต่อ 2031,2034 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.) หรือที่ E-Mail : Natsima.hem@egco.com , Ratchadaporn.Pat@egco.com
 3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
 • หลักฐานผลการสอบ TOEIC
 • หลักฐานการผ่านงาน (ถ้ามี) 
 1. วันศุกร์ที่ 5 เมษายน  2562    สอบข้อเขียน ณ โรงไฟฟ้าขนอม
 2. วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562  ประกาศผลสอบข้อเขียน
 3. วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562  สอบสัมภาษณ์ ณ โรงไฟฟ้าขนอม

รายละเอียดงาน

 • บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัด/ ระบบควบคุม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ตามใบแจ้งซ่อมและตามแผนการตรวจสอบ
 • สอบเทียบ/ ตรวจสอบ อุปกรณ์เครื่องมือวัดที่ใช้ในโรงงานให้ได้ตามแผนกการสอบเทียบ/ ตรวจสอบ
 • บำรุงรักษาและดูแลให้เครื่องมือวัดมีความเที่ยงตรงพร้อมใช้งาน
 • จัดเก็บ ปรับปรุง รักษาเครื่องมือของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
 • บันทึกประวัติหรือข้อมูลการซ่อม หรือการปรับแต่งสอบเทียบ
 • เข้าเวรบำรุงรักษานอกเวลาทำงานปรกติ เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของโรงไฟฟ้า

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระผูกพันทางทหาร
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาอิเล็กโทรนิกส์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือที่เกี่ยวข้อง และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.7
 • มีความรู้ ความชำนาญการใช้โปรแกรม M/S Office(เน้น Excel, Word, Power Point)
สมัครงาน

รายละเอียดงาน

 • ค้นคว้า  รวบรวม และศึกษากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและจัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจวัดข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมที่มิได้ดำเนินการเองตามมาตรการที่กำหนดไว้ตาม EIA
 • รวบรวมข้อมูล  ประสานงาน ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA
 • ตรวจสอบการทำงานของระบบการวัดทั้งด้านอากาศเสียและด้านน้ำเสียให้ทำงานได้ถูกต้อง
 • ควบคุมปริมาณและคุณภาพน้ำในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า
 • จัดทำรายงานการใช้น้ำและสารเคมี ควบคุมการใช้และการจัดเก็บสารเคมี รวมทั้งปัญหาและวิธีแก้ไขของงานในส่วนที่รับผิดชอบประจำเดือน

คุณสมบัติ

 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันสมัคร ผู้สมัครที่เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระผูกพันทางทหาร
 • คุณวุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม  และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
 • มีความรู้ ความชำนาญการใช้โปรแกรม M/S Office(เน้น Excel,Word,Power Point)
 • มีความรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  สอบผ่าน TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาต
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะพิจารณาเป็นพิเศ
สมัครงาน

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเดินเครื่องให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ถูกต้องและปลอดภัย
 • ตรวจสอบ Performance ของแต่ละ Process ให้อยู่ในระดับใช้งานที่ดีที่สุด
 • วิเคราะห์ปัญหา แก้ไข การทำงานของ Process ให้มีผลกระทบต่อการผลิตน้อยที่สุด
 • ควบคุมดูแลขั้นตอนงานบำรุงรักษาขณะเดินเครื่องให้ปลอดภัยต่อบุคคลและอุปกรณ์

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระผูกพันทางทหาร
 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
 • มีความรู้ ความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้
 • มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย อุปกรณ์ดับเพลิงได้
 • มีความรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  สอบผ่าน TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
 • ปฏิบัติงานด้านเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและหรือ Combine Cycle มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงาน

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (ตู้ปณ. 55 มาบตาพุด)
โทร 0 3868 2611-4 ต่อ 3130-3131

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร. 0 3863 7051-57

บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 9825-6

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

กรอกใบสมัครงาน