สมัครงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ความสุข" ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
E-mail: Career@egco.com

Job Responsibilities

 • Perform all tasks of Project finance and Corporate finance
 • Preliminary analyze of financial risk associated with the responsible projects/investments
 • Prepare the information for the sourcing of funding; contract with the lender for the loan
 • Compare financial term and conditions for the financing alternatives for new projects/investments
 • Assist to coordinate with potential lenders to manage and develop financial contracts/agreements of the responsible project e.g. loan agreement, etc.
 • Prepare sponsor or shareholder loan and application the letter of guarantee to subsidiaries & new projects

Job Requirement

 • At least Bachelor Degree of Finance , Economics, Business Administration or Accounting (peferred).Or Master degree in Finance.
 • 0-5 years of related experience is preferable
 • Experience about loan agreement will be advantage
 • Fluent in English. Honest and High Responsibility and Accountability, Strong computer skills including SAP system.
 • TOEIC score must be over 600

 

สมัครงาน

Job Responsibilities

 • Manage cash flow and liquidity of EGCO and responsible subsidiaries.
 • Manage and review all receiving and payment of EGCO and responsible subsidiaries
 • Manage excess cash for financial investment and propose to VP including foreign exchange transaction
 • Monitor & update economics data, Market movement in Thai bond market, Interest rate trend
 • Monitor and manage bank service fees, interest rates for investment
 • Provide supporting to other departments on issues concerning banks or financial matters
 • Review reconciliation of the bank statements through the general ledger and clear the outstanding items
 • Coordinate with banks' representatives
 • Prepare monthly report
 • Ad hoc reports and project as requested

Job Requirement

 • Bachelor Degree in Finance or Economics
 • At least 3 years of relevant experiences in Finance or Treasury Management
 • Good command of English language / TOEIC score must be over 600
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
สมัครงาน

Job Responsibilities

 • Prepare project progress reports, analyze and summarize project problems including recommend proper actions
 • Report regularly on progress to senior managers or management team
 • Work and coordinate  the contracts/agreements of the responsible project

Job Requirement

 • Bachelor Degree in Engineering
 • 0-3 years of relevant experiences in the design and construction of power plant related projects with experiences in engineering, business development, project management, asset management or construction management
 • Knowledge of financial analysis, financial modeling
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects
 • Prepare reports, presentations and information for management
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives

Qualification :

 • Bachelor’s degree in  Engineering. (Engineer Background) /  Financial Modelling  a must
 • Master Degree in Financial preferred
 • At least 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.) 
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill
 • TOEIC Score over 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities.
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development.
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects,Prepare reports, presentations and information for management.
 • Prepare reports, presentations and information for management.
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives.

Qualification :

 • Bachelor’s or Master’s degree in  Engineering. (Engineer Background) /  Financial Modelling  a must
 • Master Degree in Financial preferred
 • 2-8 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study and project administration.
 • Manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to promote business opportunities
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • TOEIC Score over 650

 

 

 

สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Develop and implement the detailed development and implementation plan for assigned ERP Project.
 • Gather user  requirements and information; conduct analysis, design ERP solutions, and discuss and verify the design with users.
 • Monitor, maintain and create assigned reports of progress for ERP projects.
 • Develop the assigned ERP application, modify to extending the scopes of application, and test run (for the case of in-house development).
 • Formulate user manual and training documents.
Qualification :
 • Bachelor Degree in Computer Engineering, Computer Sciences or Management Information System.
 • Age between 25-35 Years.
 • 3 years of relevant experiences in power business or large Information Technology infrastructure.
 • 3 years experiences in Management Information System or Information Technology.
 • Specific business application and data warehousing software : SAP, SharePoint, SQL.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Develop and implement the detailed development and implementation plan for assigned ERP Project.
 • Gather user  requirements and information; conduct analysis, design ERP solutions, and discuss and verify the design with users.
 • Monitor, maintain and create assigned reports of progress for ERP projects.
 • Develop the assigned ERP application, modify to extending the scopes of application, and test run (for the case of in-house development).
 • Formulate user manual and training documents.
 • Basic Programming skill is a must (ABAP)
Qualification :
 • Bachelor Degree in Computer Engineering, Computer Sciences or Management Information System.
 • Age between 25-35 Years.
 • 3 years of relevant experiences in power business or large Information Technology infrastructure.
 • 3 years experiences in Management Information System or Information Technology.
 • Specific business application and data warehousing software : SAP, SharePoint, SQL.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน
Job Descriptions :
 •  Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects
 • prepare reports, presentations and information for management
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects 
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
Qualification :
 • Bachelor Degree in Engineering, 
 • Master degree in Engineering, Economics, Finance or Business Administration will be advantage / Fianacial Modelling - A Must
 • At least 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understanding of power industry and related business
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Good communication, presentation, analytical , interpersonal and negotiation skill
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / at least TOEIC 650

                                                                                                      Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Assist in conducting feasibility study, developing the financial  model, exploring project funding alternatives, preparing investment proposal and related documents for the responsible projects
 • Assist in administing all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects
 • Assist in dealing and negotiation related to business development and project development 
 • Assist in preparing reports, presentations and information for management
 • Assist in maintaining the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities 
 • Assist in exploring opportunity for new projects/investments including acquisition opportunities 
Qualification :
 • Bachelor Degree in Engineering, Economics, Finance, or Business Administration  / Fianacial Modelling - A Must
 • Master degree in Engineering, Economics, Finance or Business Administration will be advantage
 • Not less than 30 Years.
 • At least 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understanding of power industry and related business
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Good communication, presentation, analytical , interpersonal and negotiation skill
 • Strong Analytical skill.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / at least TOEIC 700

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน

Job Descriptions :          

 • Prepare conceptual or preliminary design of power plant projects
 • Prepare technical requirement in order to request for proposal from engineering or construction consultants; proposal evaluation
 • Perform technical review of projects ensuring projects are in compliance with project requirements, codes and regulations.
 • Monitor, review and coordinate projects design and construction; evaluate consultant and contractor’s requests for extra work; coordinates projects with parties and other departments
 • Assist to advise and support other departments in detailed specifications and other required engineering information to fulfill projects implementation.

 

Qualification :

 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering / Master Degree in Engineering or Business Administration will be advantage
 • At least 10 years experiences in power plant engineering
 • At least 5 years of relevant experiences in power genertion business, project develoment or project management
 • Understanding of power generation, related business or project management
 • Understandings of project budget controlling, Financial Analysis, major contract in power business etc.
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill
 •  Ability to multi-task and operate under tight deadlines
 • Knowledge of financial analysis, financial modeling / Contract management  and variety of business practices
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 650
สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร 0 7552 9173, 0 7552 9179

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง วิศวกรวางแผนบำรุงรักษา

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 A07 นายศุภณัฐ ทิพย์มนตรี
2 A12 นายพิตตินันทน์ พานิชการ
3 A25 นายเทอดพงศ์ ช่วยแก้ว
4 A29 นายวรพล รักเหย้า
5 A31 นายทีปกร ณ นคร


ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ และปฎิบัติตามข้อกำหนดต่างๆดังนี้

1. วันที่สอบ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-14.30 น.
2. สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (มีอาหารกล่องสำหรับผู้เข้าสอบ)

3. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง และสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 • บัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยราชการที่มีรูปถ่ายติดบนบัตร โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ

 • เอกสารวุฒิการศึกษา

 • หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร

 • หลักฐานผลการสอบ TOEIC ที่มีอายุไม่เกินสองปี

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยติดประกาศที่อาคารบริหาร บริษัทฯ, แจ้งทางเมล์ภายใน บริษัทฯ, https://www.egco.com และ http://www.khanom.egco.com
5. สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องตรวจสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

 

ส่วนงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

8 กรกฎาคม 2563

 

สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง
ตำแหน่งพนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างกล)  


บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งพนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างกล) จำนวน 2 อัตรา  ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 B 02  นายนัฐเดช ทองนุ่น
2 B 03  นายสุขสันต์ จิตตรง
3 B 05  นายวริทธิ์ วรวาส
4 B 08  นายณัฐวุฒิ เอียดถนอม
5 B 09  นายธีระชัย พรหมอนุมัติ
6 B 10  นายศราวุธ แท้เที่ยง 
7 B 11  นายพงศกร กำเนิดรักษา
8 B 13  นายอนุวัฒน์ แก้วสุวรรณ
9 B 14  นายสราวุธ เดชสงค์
10 B 16  นายปฐวี สะอาดฤทธิ์
11 B 17  นายอภิสิทธิ์ พิศกาญจน์

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ และปฎิบัติตามข้อกำหนดต่างๆดังนี้


1. วันที่สอบ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น.
2. สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (มีอาหารกล่องสำหรับผู้เข้าสอบ)
3. กำหนดการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ  

รายละเอียดการสอบ
- สัมภาษณ์
- ทดสอบการกลึงชิ้นงาน และการทำงาน
- การใช้เครื่องมือวัดละเอียด
- ทักษะคอมพิวเตอร์
- ทดสอบอื่นๆ

4. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ   (ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 • บัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยราชการที่มีรูปถ่ายติดบนบัตร  โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
 • เอกสารวุฒิการศึกษา
 • หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยติดประกาศ ที่ อาคารบริหาร บริษัทฯ, แจ้งทางเมล์ภายใน บริษัทฯ, https://www.egco.com และ http://www.khanom.egco.com

6. สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องตรวจสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

 

ส่วนงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

8 กรกฎาคม 2563

สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง
พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างเชื่อม)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งพนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างเชื่อม) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1

C 01     นายณัฐนนท์  จันทร์แก้ว

2 C 03     นายเอกรินทร์ ทองเพ็ง

 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ และปฎิบัติตามข้อกำหนดต่างๆดังนี้

1. วันที่สอบ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น.
2. สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (มีอาหารกล่องสำหรับผู้เข้าสอบ)
3. กำหนดการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ  

รายละเอียดการสอบ
- สัมภาษณ์
- ทดสอบการเชื่อม Shield Metal Arc Welding (SMAW) และ Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)
- ทักษะคอมพิวเตอร์
- ทดสอบอื่นๆ

4. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ   (ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 • บัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยราชการที่มีรูปถ่ายติดบนบัตร  โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
 • เอกสารวุฒิการศึกษา
 • หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยติดประกาศ ที่ อาคารบริหาร บริษัทฯ, แจ้งทางเมล์ภายใน บริษัทฯ, https://www.egco.com และ http://www.khanom.egco.com

6. สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องตรวจสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

 

ส่วนงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

8 กรกฎาคม 2563

 

สมัครงาน

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (ตู้ปณ. 55 มาบตาพุด)
โทร 0 3868 2611-4 ต่อ 3130-3131

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร. 0 3863 7051-57

บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 9825-6

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

กรอกใบสมัครงาน

;