สมัครงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ความสุข" ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
E-mail: Career@egco.com

Job Descriptions :

 • Provide assistance and services on financial analysis as well as information support (e.g., accounting and financial data, budget data, etc.) to other functions, and projects as requested
 • Provide annual budget and long term projection
 • Prepare consolidated financial statements, e.g. Balanced Sheet, Statements of Income, Statements of Changes in Shareholders’ Equity, and Cash Flow Statement
 • Calculate tax, prepare related tax forms and reports, and prepare vouchers for the payments 
 •  Perform month-end closing

Qualification

 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2-3 years of relevant experience in Accounting especially with the background in SAP
 • Good practice in MS offices
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน

Job Descriptions:

 • Record all fixed assets module (Asset) and reconcile inventory (Stock)  comply with TFRS for NPAEs and payroll system.
 • Reconcile the accounts to provide information to the auditor, such as inventory. Compares actual and  budget to each department within the company.
 • Coordinate physical counts the property plant and equipment (PPE) and  inventory  at least once a year. 
 • Coordinated annual budget , Prepare the accounting  reports and the meeting agenda in relation to the accouting issues to propose to the company's executive management and the company's Board of Directors. 
 • Oversee in Quality Management System, Environmental Management System, and Security, Health and Environment Systems as responsible assignment to acheive the company goals and objectives.
 • Any other accounting functions as assigned by Manager

Qualification:

 • Bachelor’s degree in accounting
 • Minimum 1 years’ experience in Accounting
 • Minimum TOEIC Score 600
 • Knowledge on SAP  MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Basic Knowledge Accounting Principles Specific Skill is necessary ,Taxation and other accounting regulation knowledge
 • Knowledge of TFRS for NPAEs,IFRS
 • Financial knowledge such as Derivatives transaction.
 • Understanding key contracts such as PPA, LTSA, PTT
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Perform all tasks to follow the assignment
 • Assist in coordinating with Subsidiaries/Joint Venture in EGCO Group about performance management of operating asset
 • Support to collect all information for reviewing in budget and KPI of each Subsidiaries/Joint Venture
 • Provide management report and evaluate in performance of Subsidiaries/Joint Venture
 • Prepare all information, presentation, and analysis as required
 • Perform all tasks in supporting of required works
Qualification :
 • Bachelor Degree in Engineering with 2 - 5 years of experience in an engineering field is preferrable
 • Having an MBA / Master in finance would be an advantage but is not a must.
 • 2 - 3 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions is preferrable
 • Understandings of Business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA, etc.
 • Ability to multi-task and operate under tight deadlines
 • Good communication, presentation, analytical, and negotiation skills
 • Good knowledge of MS offices (Excel, Word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 650
สมัครงาน

Job Responsibilities

 • Perform daily tasks relating to corporate finance and responsible for loan agreement management.
 • Assist in cash flow projection and analysis.  
 • Preliminary analysis of financial risk associated with the company.
 • Prepare financial information and reports for management decisions.
 • Prepare shareholder loan agreements between the company and projects and procure bank guarantees for projects.
 • Other tasks as assigned.

Job Requirement

 • Bachelor's Degree in Finance, Accounting, Economics, or related fields.
 • 2-3 years of relevant experience in finance or banking.
 • Good command of English language / TOEIC over 600
 • Good knowledge of MS offices (excel, word, PowerPoint, etc)
 • Good financial and accounting knowledge.
 • Experiences in financial analysis and financial models will be an advantage.
 • Good communication, problem-solving, and analytical skills.
 • Ability to work under pressure and tight deadlines.
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist the supervisor in the preparation of P/O, and letter of intent, EPC contract, non-EPC contract, consulting service agreements.
 • Perform the procurement procedures and assist the supervisor in preparation of Purchase Order, TOR, Letter of Intent, EPC contract, non EPC, Consulting Service Agreements for procuring Goods and Services, Insurance
 • Perform the Contract Management following terms and conditions of the contract
 • Manage and prepare a stock of stationery and souvenir
 • Perform the procurement procedures and assist the supervisor in collecting data and information i.e. price, and contractors.
 • Partner with users to ensure clear requirements documentation.
 • Determine quantity and timing of deliveries.
 • Assist the supervisor in the preparation of the report and data/information in relation to the Procurement & Contract Management function                                                                  

Qualification

 • Bachelor Degree in Arts, Social Science, Political Science, Business of Administration, Economics, or equivalent
 • At least 2 year experience in Procurement
 • 0-3 years of relevant experience in Procurement and Contract Management
 • Good command of English language / TOEIC over 600
 • Good interpersonal skills and service mind      
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint, etc.) and SAP  
 • Well knowledge of bidding, the conditions of contract, execution & contracts, and payment management                                            
สมัครงาน

Job Responsibilities

 • Analyze performance and efficiency by using Power Plant Performance assessment  (Only for power plants under the supervision of EVP-PPM)
 • Identify losses by using Power Plant Loss Analysis (Only for power plants under the supervision of EVP-PPM)
 • Keep up to date on new technologies associated with performance improvement of power plants
 • Abide by the law, policy, rule, order, employee handbook of the company or have a part in maintaining the management systems of the company

Job Requirement

 • Bachelor's Degree in any Engineering field; especially Electrical engineering or Mechanical Engineering
 • Work experience is not necessary;minimum GPA of 3.00 
 • Ability to use Microsoft office (excel, word, PowerPoint etc.)
 • A minimum score of TOEIC 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects
 • Prepare reports, presentations and information for management
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives

Qualification :

 • Bachelor’s degree in  Engineering. (Engineer Background) /  Financial Modelling  a must
 • Master Degree in Financial preferred
 • At least 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.) 
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill
 • TOEIC Score over 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects
 • Prepare reports, presentations and information for management and Board of Directors
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
 • Other works as assigned in relation to business development

Qualification :

 • Bachelor Degree in Engineering, Finance and Business Administration 
 • Master Degree in Engineering, Finance and Business Administration would be an advantage
 • At least 2-3 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Strong financial modelling skills would be an advantage
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • TOEIC Score over 650

 

 

 

สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Develop and implement the detailed development and implementation plan for assigned ERP Project.
 • Gather user  requirements and information; conduct analysis, design ERP solutions, and discuss and verify the design with users.
 • Monitor, maintain and create assigned reports of progress for ERP projects.
 • Develop the assigned ERP application, modify to extending the scopes of application, and test run (for the case of in-house development).
 • Formulate user manual and training documents.
Qualification :
 • Bachelor Degree in Computer Engineering, Computer Sciences or Management Information System.
 • Age between 22-30 Years.
 • Specific business application and data warehousing software : SAP, SharePoint, SQL.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Develop and conduct feasibility study, investment proposal, financial  model, project funding and relevant contracts to ensure successful project development
 • Assist in valuate the purchase price of the target project companies
 • Assist SVP in dealing and negotiation related to business development and project development 
 • Seek and study information to of new technology related to new businesses
 • Prepare the agenda and presentation for the board meeting
 • Assist in exploring opportunity for new projects/investments including acquisition opportunities 
 • Assist in screening projects in the pipeline; direct and advise for the action plan for the implementation of the project/investment opportunities
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
 • Maintain close relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities 

Qualification :

 • Bachelor Degree in Engineering, Economics, Finance, Business Administration, or Law 
 • Master degree in Engineering, Economics, Finance or Business Administration will be advantage
 • At least 7 years of relevant experiences in power business, new business, new technology or large infrastructure business or financial institutions with a minimum of 4 years experiences in feasibility study, business development, project development, project management or asset management
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Well knowledge of financial analysis, financial modeling
 • Good command of English language   TOEIC 700
สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร 0 7552 9173, 0 7552 9179

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งวิศวกรบำรุงรักษาเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. วันที่สอบ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น.

2. สถานที่สอบ ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (มีอาหารกล่องสำหรับผู้เข้าสอบ)

3. กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

           วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564    เวลา 08.30 – 17.00 น. 

 • A 07  นายโพธิพงศ์ ชูเหมือน
 • A 10  นายทีปกร ณนคร
 • A 17  นายอัฎศิษ เฟื่องฟูพงศ์
 • A 20  นายศักดินนท์ เพชรคงทอง

4.  เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง และสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 • บัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยราชการที่มีรูปถ่ายติดบนบัตร โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
 • เอกสารวุฒิการศึกษา
 • หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยประกาศ www.egco.com และ www.khanom.egco.com


6. สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องตรวจสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

 

            จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
            ส่วนงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
           20 ตุลาคม 2564

สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งพนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. วันที่สอบ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น.

2. สถานที่สอบ ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (มีอาหารกล่องสำหรับผู้เข้าสอบ)

3. กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

             

         วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564    เวลา 08.30 – 17.00 น. 

 •  B 04     นายกิตติศักดิ์ เซ่งเล้ง
 •  B 10     นายศักดิ์สิทธิ์ ขุนเพ็ชร   

    4. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง และสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 • บัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยราชการที่มีรูปถ่ายติดบนบัตรโดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
 • เอกสารวุฒิการศึกษา
 • หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร

5.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่  3 พฤศจิกายน 2564 โดยประกาศ www.egco.com และ www.khanom.egco.com

6. สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องตรวจสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

 

            จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
            ส่วนงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

        20 ตุลาคม 2564

 

 

สมัครงาน

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (ตู้ปณ. 55 มาบตาพุด)
โทร 0 3868 2611-4 ต่อ 3130-3131

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร. 0 3863 7051-57

บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 9825-6

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

กรอกใบสมัครงาน