เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561

Download

รายงานประจำปี 2561

Download

รายงานย้อนหลัง

 • รายงานประจำปี 2560
  Download
 • รายงานประจำปี 2559
  Download
 • รายงานประจำปี 2558
  Download
 • รายงานประจำปี 2557
  Download
 • รายงานประจำปี 2556
  Download
 • รายงานประจำปี 2555
  Download
ดูทั้งหมด

Life Magazine สำหรับผู้ถือหุ้น

Life Volume 34 (Dec 2019)

Download

Life Volume 34 (Dec 2019)

Download

ฉบับย้อนหลัง

ดูทั้งหมด

วารสาร "สุขใจ" สำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

วารสารสุขใจ ฉบับที่ 26 (ต.ค.-ธ.ค.62)

Download

วารสารสุขใจ ฉบับที่ 26 (ต.ค.-ธ.ค.62)

Download

ฉบับย้อนหลัง

 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 25 (ส.ค.-ต.ค.62)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 24 (เม.ย.-มิ.ย.62)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 23 (ม.ค.-มี.ค.62)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 22 (ต.ค.-ธ.ค.61)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 21 (ก.ค.-ก.ย.61)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 20 (เม.ย.-มิ.ย.61)
  Download
ดูทั้งหมด
;