เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563

Download

รายงานประจำปี 2563

Download

รายงานย้อนหลัง

 • รายงานประจำปี 2562
  Download
 • รายงานประจำปี 2561
  Download
 • รายงานประจำปี 2560
  Download
 • รายงานประจำปี 2559
  Download
 • รายงานประจำปี 2558
  Download
 • รายงานประจำปี 2557
  Download
ดูทั้งหมด

Life Magazine สำหรับผู้ถือหุ้น

Life Volume 38 (Dec 2020)

Download

Life Volume 38 (Dec 2020)

Download

ฉบับย้อนหลัง

ดูทั้งหมด

วารสาร "สุขใจ" สำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

วารสารสุขใจ ฉบับที่ 32 (เม.ย.-มิ.ย.64)

Download

วารสารสุขใจ ฉบับที่ 32 (เม.ย.-มิ.ย.64)

Download

ฉบับย้อนหลัง

 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 31 (ม.ค.-มี.ค.64)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 30 (ต.ค.-ธ.ค.63)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 29 (ก.ค.-ก.ย.63)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 28 (เม.ย.-มิ.ย.63)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 27 (ม.ค.-มี.ค.63)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 26 (ต.ค.-ธ.ค.62)
  Download
ดูทั้งหมด