ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งบริษัท เมื่อปี 2560 เอ็กโก กรุ๊ป และโรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก จึงริเริ่มและพัฒนา “โครงการศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” ขึ้น โดยปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษที่ก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า "โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ" แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ ที่ได้ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2524 และหมดอายุสัญญาและหยุดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อปี 2554 ให้เป็น ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนสะท้อนการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้า ชุมชนและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมแห่งนี้ แบ่งเป็น 7 โซนนิทรรศการ 1 โถงกิจกรรมพิเศษ และพื้นที่อำนวยความสะดวกต่างๆ โดยจัดแสดงเนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับกำเนิดไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้า การรักษาสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้าและชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ผ่านเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ ทันสมัย และสามารถสะท้อนคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ของสถานที่ได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ อุปกรณ์สาธิต และสื่อมัลติมีเดียแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ

เปิดให้เยี่ยมชมตามรอบเวลา: วันละ 7 รอบ รอบละประมาณ 120 นาที

โปรดศึกษากฎระเบียบการเข้าเยี่ยมชมและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนลงทะเบียน

ลงทะเบียนเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

เวลาทำการ: วันอังคาร-วันเสาร์ (ปิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-17.00 น.

เบอร์ติดต่อ: 098-014-2249

อีเมล: khanomlearningcenter@gmail.com

Facebook : Khanom Learning Center

โบร์ชัวร์ : Download Brochure

กิจกรรมพิเศษสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2563 "ส่องไฟ มองฟ้า ค้นหาดาว"

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม (ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าขนอม)

ที่อยู่: อาคารศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้า 112 หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210