ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลด้านการบริหารจัดการเป็นเลิศจากเวที Drive Award 2018

27 มิถุนายน 2561

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โดย นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ รับรางวัล Drive Award 2018 สาขาบริหารจัดการ (Management) ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโดยทั่วไป และมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมของประเทศ รางวัลนี้จัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล และ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย