ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป เผยกำไรจากการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 กว่า 2,900 ล้านบาท ลุยพัฒนาพื้นที่โรงไฟฟ้าระยองเป็นนิคมอุตสาหกรรม EEC

22 พฤษภาคม 2562

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศกำไรจากการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2562 จำนวน 2,915 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่โรงไฟฟ้าระยองเป็นนิคมอุตสาหกรรม EEC   

        

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 ว่า “บริษัทฯ มีกําไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า จํานวน 2,915 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 จํานวน 13,223 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมกําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 14,162 ล้านบาท บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานปกติก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน จํานวน 939 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จํานวน 1,028 ล้านบาท”

 

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 3 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้า “ไซยะบุรี” และ “น้ำเทิน 1” ในสปป.ลาว และโรงไฟฟ้า “ซานบัวนาเวนทูรา” ในประเทศฟิลิปปินส์ มีความก้าวหน้าตามแผนงาน โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามกำหนด ในช่วงปลายปี 2562 และปี 2565 ตามลำดับ

 

“ด้านความคืบหน้าในการลงทุนในปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงานและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อพัฒนาพื้นที่โรงไฟฟ้าระยอง จ.ระยอง เป็นนิคมอุตสาหกรรม EEC ในลักษณะ Smart Industrial Estate เพื่อรองรับการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นอกจากนี้ ยังมุ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ LNG ทั้งในประเทศและต่างประเทศ” นายจักษ์กริช กล่าวเสริม

 

เกี่ยวกับเอ็กโก กรุ๊ป

30 เมษายน 2562 เอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น  5,154 เมกะวัตต์  ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ มีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 544 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท ทั้งก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ

;