ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศเดินเครื่อง “โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี” อย่างเป็นทางการ

1 พฤศจิกายน 2562

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าไซยะบุรี ของบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเอ็กโก ถือหุ้นร้อยละ 12.5 ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) แล้ว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดยจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ของปี 2562 เป็นต้นไป ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทย และสปป.ลาว อีกด้วย

โรงไฟฟ้าไซยะบุรี ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขง ในแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบฝายทดน้ำ (Run-of-River) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 1,220 เมะกะวัตต์ และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว จำนวน 60 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 29 ปี

จากการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าไซยะบุรี ส่งผลให้ปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 28 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น 5,475 เมกะวัตต์ ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ มีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 171 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท ทั้งก๊าซธรรมชาติ แอลเอ็นจี ถ่านหิน ชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเซลล์เชื้อเพลิง