เอ็กโก กรุ๊ป เปิด บจ. อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 สปป.ลาว

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป เปิด บจ. อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 สปป.ลาว

15 มกราคม 2562

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โดย นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมทำพิธีเปิดบริษัท อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) ในกลุ่มเอ็กโก กับ EDL-GEN Operation and Maintenance Service Sole Company Limited (EDL-GEN O&M) เพื่อให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 ใน สปป.ลาว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และมีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2565 รวมทั้งให้บริการงานด้านอื่นๆ แก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ใน สปป.ลาว

ภายในงานได้รับเกียรติจาก เรือเอกชัชวรรณ สาครสินธุ์ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์  ท่าน ป.อ.ดาววง พอนแก้ว หัวหน้าห้องการกระทรวง กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว และ ท่านนางรัตนา ประทุมวัน ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมลาวพลาซ่า เวียงจันทน์ สปป.ลาว