ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป เปิด “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” เปลี่ยนโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า

27 มิถุนายน 2562

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป แบ่งปันความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าสู่สังคม จัดพิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ ซึ่งหมดสัญญาการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านพลังงานไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งสะท้อนการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ดร.พสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมเอ็กโก กรุ๊ป เป็นประธานร่วมในพิธี

 

นายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก กล่าวว่า “ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของเอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้า ก็คือ การใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ถูกต้อง เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2560 เอ็กโก กรุ๊ป และโรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก จึงได้ริเริ่มและร่วมกันพัฒนาโครงการ “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” ขึ้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าขององค์กร ให้เป็นประโยชน์ในวงกว้าง สำหรับเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอขนอมด้วย” 

 

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ได้พัฒนาขึ้นจากการปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษที่ก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า “โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ” ซึ่งเป็นแห่งแรกและมีเพียงแห่งเดียว ในประเทศไทย โดยเป็นโรงไฟฟ้าที่ประกอบสำเร็จรูปจากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2524-2554 โรงไฟฟ้าแห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่มีความสำคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของธุรกิจไฟฟ้าไทย

 

ภายในศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม แบ่งเป็น 7 โซนนิทรรศการ 1 โถงกิจกรรมพิเศษ และพื้นที่อำนวยความสะดวกต่างๆ โดยจัดแสดงเนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า การรักษาสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้าและชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ผ่านเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจและทันสมัย หลากหลายรูปแบบ อาทิ อุปกรณ์สาธิต และสื่อมัลติมีเดียแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ เป็นต้น

 

ผู้เข้าชมจะได้เปิดประสบการณ์และร่วมเรียนรู้ตั้งแต่การค้นพบพลังงานไฟฟ้า ทฤษฎีการผลิตไฟฟ้าเบื้องต้น ความเป็นมาของกิจการไฟฟ้าไทย ประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าขนอมกับภารกิจกู้ไฟฟ้าในวัน “Black Out Day” พร้อมตื่นตาตื่นใจกับการฟื้นคืนชีพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ หัวใจสำคัญของโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 นอกจากนี้ ยังจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามรอบโรงไฟฟ้า เรียนรู้กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประวิติศาสตร์และวัฒนธรรม ผ่านการจำลองชุมชนของชาวขนอมอีกด้วย 

 

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เปิดดำเนินการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเปิดให้เข้าชมวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าได้ที่ https://www.egco.com/th/khanom-learningcenter

โทร: 0 7546 6062 / 0 89 014 2249

อีเมล: khanomlearningcenter@gmail.com