ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนโรงพยาบาลศูนย์หลักทั่วไทยและหน่วยงานสาธารณสุขระดับชุมชน สู้ภัย COVID-19

28 เมษายน 2563

เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้าเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤต COVID-19 โดยร่วมบริจาคเงินและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลและรักษาผู้ป่วย อาทิ หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 900 ชิ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เอสเค อีแอนด์เอส จำกัด พันธมิตรและผู้ถือหุ้นร่วมในโรงไฟฟ้าพาจู ประเทศเกาหลีใต้ หน้ากากปกป้องใบหน้าเพื่อป้องกันละอองฝอยและสารคัดหลั่ง (Face Shield) จำนวน 7,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 6,000 ชิ้น ไปยังโรงพยาบาลศูนย์ตามภูมิภาคต่างๆ ทั้งในพื้นที่ที่เอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้าดำเนินการ และในจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ รวมทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุขระดับชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตลอดจนชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก รวมมูลค่ากว่า 5.9 ล้านบาท โดยมีโรงไฟฟ้าต่างๆ ในกลุ่มเอ็กโกในแต่ละภูมิภาค เป็นผู้แทนร่วมบริจาคเงินและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนี้

โรงไฟฟ้าขนอม เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต เป็นต้น 

    

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทู และโรงไฟฟ้าโซลาร์ โก เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสลงพัน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปึกสำโรง จ.สระบุรี และโรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม เป็นต้น 

     

โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลนิคมพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเฉท ศูนย์บริการสาธารณสุขมาบข่า จ.ระยอง และโรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี เป็นต้น 

   

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม โรงไฟฟ้าเทพพนา วินด์ฟาร์ม โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทรี โรงไฟฟ้าเอสพีพี โฟร์ และโรงไฟฟ้าเอสพีพี ไฟว์ เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลซับใหญ่ และโรงพยาบาลเทพสถิต จ.ชัยภูมิ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี เป็นต้น 

       

บริษัท จี พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด โรงไฟฟ้าตาขีดและตาสัง เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสองหน่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาขีด จ.นครสวรรค์ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เป็นต้น 

    

ความร่วมมือและการสนับสนุนของเอ็กโก กรุ๊ป ช่วยตอกย้ำวิสัยทัศน์ “การเป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” หรือ “Energy for Life” เพื่อให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน