ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป ส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ เคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19

13 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายธงชัย โชติขจรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้แทนบริษัท ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย คุณบัญชา เพชรแก้วกุล ทพ.อาทิตย์ อุดมศักดิ์ พร้อมด้วยผู้แทนผู้ปฎิบัติงาน กฟผ. ได้ส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ (Negative Pressure Mobile Bed) ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับ กฟผ. พัฒนาและจัดทำขึ้น จำนวน 30 เตียง ภายใต้งบประมาณ 2,000,000 บาท เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์เมื่อต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ ตลอดจนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาล 2 แห่งๆ ละ 1 เตียง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยพลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดย นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ หลังจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป และ กฟผ. จะส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบให้แก่โรงโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

เอ็กโก กรุ๊ป เล็งเห็นความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย บริษัทได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และระดมความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางแพทย์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงแรกของการระบาดจนถึงปัจจุบัน โดยผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง