ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19” ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไทย

11 มิถุนายน 2564

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมใจเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤต COVID-19 บริจาคเงิน 500,000 บาท สนับสนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19” เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไทย โดย นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เอ็กโก กรุ๊ป และ ดร.กัมปนาท บำรุงกิจ (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนแก่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (ที่ 2 จากขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล (ขวาสุด) นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ


ดร.กัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ประเทศไทยต้องสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ โดยจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 เอ็กโก กรุ๊ป ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรุงเทพมหานคร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุด เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน และกลับสู่การใช้ชีวิตปกติให้เร็วที่สุด” 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19” ให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มบุคลากร นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง รวมถึงหน่วยงานและชุมชนโดยรอบ ในระยะถัดไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ด้วย โดยคาดว่าเมื่อถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 จะสามารถฉีดวัคซีนรวม 2.4 แสนโดส

“ขอขอบคุณ เอ็กโก กรุ๊ป ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ โดยเงินบริจาคดังกล่าวจะนำไปเป็นงบประมาณด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา รวมทั้งค่าอาหารของจิตอาสา ซึ่งต้องมาปฏิบัติหน้าที่ราว 200-300 คนต่อวัน การสนับสนุนของ เอ็กโก กรุ๊ป แสดงให้เห็นถึงจิตอาสาในส่วนขององค์กรที่มาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างมีรอยยิ้มและประเทศไทยจะกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้ง” ดร.จงรัก กล่าว

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป ได้มีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยสนับสนุนทุนทรัพย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ 77 จังหวัด เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนการดำเนินงานของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีความปลอดภัยสูงสุด โดยดำเนินการร่วมกับกลุ่ม กฟผ. ได้แก่ กฟผ. บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 15 ล้านบาท และบริจาคในนามเอ็กโก กรุ๊ป ให้แก่โรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมดูแลประชาชนและชุมชนในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกดำเนินการอยู่ จำนวน 3 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่า 18 ล้านบาท ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังมีแผนบริจาคและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาสถานการณ์และยับยั้งการแพร่กระจายของโรค COVID-19