ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข่าวประกาศ: ขอเชิญสอบราคาการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook บริษัทในกลุ่มเอ็กโก

9 มิถุนายน 2564

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอสพีพี ทู จากัด, บริษัท เอสพีพี ทรี จำกัด, บริษัท เอสพีพี โฟร์ จำกัด, บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด, บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด และ บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด ขอเชิญร่วมสอบราคาการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)

ท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่ เอกสารสอบราคาเลขที่ EB007-2564 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook