ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป ผนึก เจร่า ร่วมศึกษา “ซัพพลายเชน LNG” ขยายโอกาสการใช้ “ไฮโดรเจน-แอมโมเนีย” เป็นเชื้อเพลิงไร้คาร์บอน

26 เมษายน 2565

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ผนึก “เจร่า” บริษัทพลังงานชั้นนำสัญชาติญี่ปุ่น ร่วมศึกษาการพัฒนาธุรกิจ LNG ตลอดซัพพลายเชน ทั้งในไทยและต่างประเทศ สนับสนุนการขยายฐานธุรกิจเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค พร้อมขยายโอกาสการใช้ไฮโดรเจนและแอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ที่ไร้คาร์บอน ตอบเป้ามุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอุตสาหกรรมพลังงานใหม่

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป และบริษัท เจร่า จำกัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจการจัดหาเชื้อเพลิง LNG ตั้งแต่การศึกษาตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การเข้าร่วมประมูล ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ MOU ยังมีวัตถุประสงค์ในการขยายโอกาสการใช้ไฮโดรเจนและแอมโมเนีย ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการเผาไหม้ เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกในอนาคตสำหรับการผลิตไฟฟ้า

ความร่วมมือด้าน LNG นี้ จะช่วยสนับสนุนนโยบายการเปิดเสรีนำเข้าก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย โดยเอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper License) จากคณะกรรมการกำกับกิจพลังงาน (กกพ.) ภายใต้นโยบายดังกล่าว ด้านเจร่าเป็นบริษัทพลังงานที่ผลิตไฟฟ้าอย่างครบวงจรในประเทศญี่ปุ่นและมีประสบการณ์ในธุรกิจ LNG รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วน 12% ของเอ็กโก กรุ๊ป ผ่าน บริษัท เท็ปเดียเจเนอเรติ้ง บี.วี. จำกัด   

“เอ็กโก กรุ๊ป รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผนึกพลังร่วมกับเจร่า ซึ่งเป็นพันธมิตรอันดีของเรามาอย่างยาวนาน  โดยเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจนี้จะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจด้าน LNG ตลอดซัพพลายเชน ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงความเป็นไปได้ในการขยายโอกาสการใช้ไฮโดรเจนและแอมโมเนียเพื่อผลิตไฟฟ้า ความร่วมมือครั้งนี้จึงตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอ็กโก กรุ๊ป ในการขยายฐานธุรกิจเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ควบคู่กับการมุ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงานและการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” นายเทพรัตน์กล่าว

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นสร้างการเติบโตที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงาน แผนพลังงานชาติ และเทรนด์สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนตามทิศทาง “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” พร้อมตั้งเป้าหมายลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Carbon Emission Intensity) 10% ภายในปี 2573 และบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 โดยเอ็กโก กรุ๊ป แสวงหาโอกาสการลงทุนในพลังงานสะอาด ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อย่างไม่หยุดยั้ง จนถึงปัจจุบันบริษัทมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวม 1,364 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นประมาณ 23% จากกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด 5,959 เมกะวัตต์ 

เกี่ยวกับเอ็กโก กรุ๊ป
ปัจจุบันเอ็กโก กรุ๊ป มีกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,959 เมกะวัตต์ โดยมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวมสูงถึง 1,364 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นประมาณ 23% ทั้งจากชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเซลล์เชื้อเพลิง ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ตั้งอยู่ใน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ตลอดจนยังได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย บริษัทเทคโนโลยีด้านการเงิน (“Peer Power”) บริษัทด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม (“Innopower”) และบริษัทด้านการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด (“Apex Clean Energy Holdings”)