ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

(อัปเดต) ข่าวประกาศ: ขอเชิญประกวดราคา จ้างจัดหาและปรับปรุงระบบโทรศัพท์ (IP Phone: Microsoft Teams Phone)

31 พฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับใหม่ >> เอกสารประกวดราคา IP Phone-Microsoft Teams Phone-Rev1

ยกเลิกเอกสารฉบับเดิม >> ประกาศยกเลิกเอกสารการสอบราคาฉบับเดิม IP Phone-Microsoft Teams Phone