เอ็กโก กรุ๊ป เปิดรับสมัครเด็ก ม.ปลาย สายกรีน ลุยสำรวจป่าต้นน้ำอินทนนท์ ในค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 56

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป เปิดรับสมัครเด็ก ม.ปลาย สายกรีน ลุยสำรวจป่าต้นน้ำอินทนนท์ ในค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 56

10 มีนาคม 2566

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลซึ่งก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานโดยเอ็กโก กรุ๊ป และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาร่วมเดินทางไปเรียนรู้รักษ์ป่าและสัมผัสธรรมชาติป่าต้นน้ำดอยอินทนนท์กับ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 56” ภายใต้แนวคิด “Online to On life” ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2566 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เยาวชนสายกรีนที่สนใจสามารถสมัครร่วมค่ายได้ 3 วิธี ได้แก่ การส่ง “เรียงความ” หรือ “คลิปวิดีโอสั้น” รวมทั้งการเล่นเกมออนไลน์ “EGCO Forest Camp” เพื่อสะสมคะแนน ตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม 2566

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว เอ็กโก กรุ๊ป ได้กลับมาจัดโครงการ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 56” เพื่อเปิดโอกาส ให้เยาวชนได้ออกจากโลกออนไลน์กลับมาสู่การดำเนินชีวิตจริงอีกครั้ง ด้วยความเชื่อที่ว่า “ต้นทางดีจะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” ดังนั้น การปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราจึงเริ่มที่ “เยาวชน” เพราะเยาวชนเป็นวัยต้นทางแห่งการเรียนรู้ และจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ เรามุ่งเน้นการอนุรักษ์ผืนป่า โดยเฉพาะป่าต้นน้ำ เพราะเป็นต้นกำเนิดของน้ำและต้นกำเนิดของพลังงาน และเป็นศูนย์รวมของความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญต่อทุกชีวิต ซึ่งน้อง ๆ ม.ปลาย จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจะได้ไปร่วมเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำ ผ่านกระบวนการสื่อความหมายในห้องเรียนธรรมชาติที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน จากการเข้าค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า ตลอด 7 วัน 6 คืนนี้”

กิจกรรมที่น่าสนใจของ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 56” คือ การนำเยาวชนระดับชั้น ม.ปลาย ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 65 คน นั่งรถไฟไปพักกางเต็นท์ที่ป่าต้นน้ำ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 7 วัน 6 คืน เพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำผ่านห้องเรียนธรรมชาติ โดยเยาวชนจะได้ร่วมเดินเท้าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานที่มีความหลากหลายด้านภูมิประเทศและชีวภาพ ตลอดจนได้รับมิตรภาพจากเพื่อนใหม่ทั่วประเทศ โดยเอ็กโก กรุ๊ป จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม

เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม 2566 ผ่าน 3 วิธีการ ได้แก่

  • ส่ง “เรียงความเขียนด้วยลายมือ” 1 หน้ากระดาษ A4 หรือบันทึก “คลิปวีดิโอสั้น” ไม่เกิน 2 นาที หัวข้อ “การเชื่อมโยงระหว่างโควิด-19 การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และความยั่งยืน (COVID-19 & Climate Action & Sustainability)” สมัครและส่งที่แบบฟอร์ม https://forms.office.com/r/3msTqk4Xhw โดยเยาวชนที่สมัครมาด้วยวิธีการนี้จะได้รับคัดเลือก 35 คน ให้ไปร่วมค่าย
  • เล่นเกมออนไลน์ “EGCO Forest Camp” เพื่อสะสมคะแนน ที่ https://egcoforestcamp.egco.com/ โดยเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมค่ายจะเป็นผู้ที่สามารถสะสมคะแนนได้สูงสุด 30 อันดับแรก 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่าได้ที่ https://bit.ly/421UNw2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล youthcampegco@gmail.com หรือเฟซบุ๊ก “มูลนิธิไทยรักษ์ป่า” โดยเอ็กโก กรุ๊ป จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 65 คน ในวันที่ 6 เมษายน 2566