EGCO Group คว้ารางวัลระดับเอเชีย "Green Financing Deal of The Year" จาก The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2024

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

EGCO Group คว้ารางวัลระดับเอเชีย "Green Financing Deal of The Year" จาก The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2024

10 กรกฎาคม 2567

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group โดย ดร.จิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารบริษัท รับรางวัล “Green Financing Deal of The Year” จากความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ครั้งแรก มูลค่า 7,000 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการผลักดันเป้าหมายด้านความยั่งยืน ในงานประกาศรางวัล The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2024 ซึ่งจัดโดย The Asset Magazine นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย เพื่อยกย่ององค์กรและธุรกรรมที่มีส่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างโดดเด่นในภูมิภาคเอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 

ดร.จิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group กล่าวว่า “รางวัล Green Financing Deal of The Year ตอกย้ำความสำเร็จของ EGCO Group ในการนำเสนอธุรกรรมทางการเงิน เพื่อช่วยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ตามทิศทาง "Cleaner, Smarter and Stronger to drive sustainable growth" ที่มุ่งขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% ภายในปี 2573 รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อปรับปรุงโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักในพอร์ตโฟลิโอให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ในภูมิภาคเอเชียอย่างยั่งยืน”  

ทั้งนี้ EGCO Group ได้เสนอขาย Green Bond เป็นครั้งแรกต่อนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 5 ชุด มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท โดยได้รับความสนใจและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนมากกว่า 80 ราย ที่แจ้งความต้องการลงทุนคิดเป็น 3.15 เท่าของมูลค่าการเสนอขายเดิมที่ 6,500 ล้านบาท บริษัทจึงเพิ่มหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoes) อีก 500 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการและช่วยขยายฐานนักลงทุนใหม่ โดย Green Bond นี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA+ จากทริสเรทติ้ง และจัดออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของ EGCO Group ปี 2566 วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทำหน้าที่เป็น Joint Green Structuring Advisors และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้

   

เกี่ยวกับ EGCO Group

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 EGCO Group มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 7,003 เมกะวัตต์ (รวมโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) โดยมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวม 1,447 เมกะวัตต์ (คิดเป็น 21% ของกำลังผลิตทั้งหมด) ทั้งจากชีวมวล พลังน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมทั้งบนบกและนอกชายฝั่ง เซลล์เชื้อเพลิง และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ตั้งอยู่ใน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด “ESCO” ให้บริการงานเดินเครื่อง บำรุงรักษา วิศวกรรม ก่อสร้าง อนุรักษ์พลังงาน และการฝึกอบรมแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ บริษัทโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค “CDI” ในอินโดนีเซีย ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “TPN” โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง “ERIE” บริษัทด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม “Innopower” และบริษัทเทคโนโลยีด้านการเงิน “Peer Power” ทั้งนี้ EGCO Group ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Dow Jones Sustainability Index (DJSI) มา 4 ปีต่อเนื่อง (2563-2566)