ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข่าวประกาศ: เชิญเสนอราคาและเงื่อนไขประกอบการจ้างที่ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมสำหรับแผนผังและอาคาร ระบบสาธารณูปโภค ระบบอัจฉริยะ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง

2 เมษายน 2564ดาวน์โหลดเอกสาร >> เอกสารเชิญเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาออกแบบฯ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง