ข่าวประกาศ: การสอบราคางานจ้างเหมาออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนอาคารเอ็กโก

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข่าวประกาศ: การสอบราคางานจ้างเหมาออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนอาคารเอ็กโก

10 พฤษภาคม 2564Download: เอกสารการสอบราคางานจ้างเหมาออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนอาคารเอ็กโก