ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข่าวสารเอ็กโก กรุ๊ป

เอ็กโก กรุ๊ป วางศิลาฤกษ์สร้างโรงไฟฟ้า SBPL โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ในฟิลิปปินส์

14 ธันวาคม 2558

เอ็กโก กรุ๊ป วางศิลาฤกษ์สร้างโรงไฟฟ้า SBPL โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ในฟิลิปปินส์