ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข่าวสารเอ็กโก กรุ๊ป

เอ็กโก กรุ๊ป ขยายการลงทุน ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในอินโดนีเซีย

26 ธันวาคม 2559

เอ็กโก กรุ๊ป ขยายการลงทุน ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในอินโดนีเซีย