รางวัลความสำเร็จ

รางวัลความสำเร็จ

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จาก นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน (บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จำกัด) ในกลุ่มเอ็กโก รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ (ระดับแพทตินัม) ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน